Sökning: "nightclubs"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet nightclubs.

 1. 1. Människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Björkqvist; Agnes Franzén Broholm; [2018]
  Nyckelord :alkohol; utrymning; kontrollerade försök; bränder i nattklubbar; säkerhet; EyeTrack; etiska aspekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how alcohol affects people’s tendency to evacuate. There are many examples of fires in nightclubs where people have been drinking alcohol, and where the number of fatalities became high. To be able to study the effect that alcohol can have on evacuation, laboratory experiments were performed. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Skröder; [2017]
  Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterat våld bland ordningsvakter och entrévärdar i Malmös krogmiljö: en kvantitativ studie om trygghet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Salla Hiekkanen; Dominika Kaminska; [2017]
  Nyckelord :workrelated violence; entry host; security guard; safety; vulnerability arbetsrelaterat våld; entrévärd; ordningsvakt; trygghet; utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nightlife environments are high-risk environments for violence, hence security guards and nightclub entry hosts are necessary to guarantee guest safety. However, there is little research on their view of their own safety and vulnerability. LÄS MER

 4. 4. Kungsstens Industriområde En kvalitativ studie om ett industriområde i förvandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Thorstensson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Industrial Heritage; Kungsstens Industriområde; Sandarna; Gothenburg; Nightlife; City planning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:02.... LÄS MER

 5. 5. “House and Techno Broke Them Barriers Down”: Exploring Exclusion through Diversity in Berlin’s Electronic Dance Music Nightclubs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema GenusFilosofiska fakulteten

  Författare :Naomi Alice Rodgers; [2015]
  Nyckelord :Electronic dance music; EDMC; nightlife; diversity; post-colonial theory; homonationalism; intersectionality; race; sexuality; gender; identity; discourse; multiculturalism; Berlin; Germany;

  Sammanfattning : Berlin is heralded worldwide as being a city that is open, innovative and diverse: a true multicultural metropolis. Music plays a central role in the city’s claim to this title. LÄS MER