Sökning: "nightscape"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet nightscape.

 1. 1. Urban Dark Acupuncture for Darkness: Value of Darkness in Pedestrian Experience of Sudirman Street, Jakarta

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Dane Amilawangi; [2020]
  Nyckelord :Urban Lighting; Urban Acupuncture; Light Pollution; Darkness;

  Sammanfattning : As much as we thought about artificial lighting in planning of our urban nightscape, it is necessary to balance it with consideration regarding darkness. In response to the problems caused by artificial lighting; such as light pollution and disruption to human circadian rhythm, darkness should be seen as a value that brings balance for the environment. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 3. 3. Vem släcker stjärnorna? : en sammanställning över det artificiella ljusets påverkan i den urbana kontexten från en landskapsarkitekts perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Andén; [2020]
  Nyckelord :ljusförorening; artificiellt ljus; sky glow; hållbar belysning; mörker; urban planering; belysnings strategier; ekosystemtjänster; biologiska system;

  Sammanfattning : Ljusföroreningar innebär det artificiella ljusets negativa påverkan på miljön. Denna påverkan uppmärksammas allt mer i dagens samhälle där belysningen av staden tenderar att bli allt aggressivare mot det naturliga mörkret. Det artificiella ljuset påverkar människor och djurens biologiska system. LÄS MER

 4. 4. Att skapa plats för mörker och natthimlen : belysning och människan i stadens nattlandskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annika Lövemyr; [2018]
  Nyckelord :natthimlen; belysning; mörker; nattlandskap; ljusföroreningar; stjärnhimlen;

  Sammanfattning : Urbant mörker är något som är svårt att finna idag. Mörker är dock komplext då det tolkas olika på grund av skiftande förutsättningar. Mycket beror på hur synintrycken tolkas, men upplevelsen formas också av personliga erfarenheter. Detta gör att mörker kan erbjuda såväl intressanta upplevelser som vara en källa till otrygghet. LÄS MER

 5. 5. Urban Nightscape and Nightscape Lighting Analysis and Evaluations on Typical Nightscape Cases in Nanjing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hongxiang Yuan; [2014]
  Nyckelord :nightscape; nightscape lighting; typology; strategies; urban design; Nanjing; China;

  Sammanfattning : A city’s nightscape can be treated as a re-introduction of the city during the night. Due to the development of city economy and citizens’ leisure life, people are paying more attention to their nightlife. LÄS MER