Sökning: "niklas noren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden niklas noren.

 1. 1. Utvärdering av nya metoder för att finna och värdera risker i ett system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Niklas Lindqvist; Erik Norén; [2014]
  Nyckelord :Riskhantering; felanalys; STAMP; STPA;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört vid BAE Systems Bofors AB i Karlskoga. Projektet har gått ut på att utvärdera den nya teorin STAMPoch testa det tillhörande verktyget STPAinom säkerhetsarbete mot det avgränsade ARCHER-systemets delsystem granatgrip-/lyftdon. LÄS MER

 2. 2. Value at Risk med Extremvärdesteori - En Studie av Råvaror

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nishant Fafalia; Niklas Norén; [2008]
  Nyckelord :value at risk; VaR; Råvaror; historisk simulering; delta normal; extremvärdesteori; EVT; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. LÄS MER