Sökning: "nils fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden nils fredrik.

 1. 1. Development of a Cost-Effective, Reliable and Versatile Monitoring System for Solar Power Installations in Developing Countries : A Minor Field Study as a Master Thesis of the Master Programme in Engineering Physics, Electrical Engineering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Fredrik Trella; Nils Paakkonen; [2016]
  Nyckelord :Solar Power; PV Systems; Embedded Systems; Freescale Freedom Board; Freescale Kinetis; Kinetis K64; Measurement of Solar Power; IV curves; Electronics project management; Open Source; Designspark PCB; ECAD; CAD; EMC; PCB manufacturing; Prototyping; Minor Field Study; MFS; SIDA; SystemC; Kenya; Nairobi; University of Nairobi; Justus Simiyu; David Karibe; Arnold Bett; Mjomba Kale; Boniface J M Muthoka; International Science Programme; ISP; MIC79110YML; LM2576; Island System; Hybrid System; Solar Charge Controller; Solar Power Inverter; State Space Model; Model Based Development; Platform Based Development; Makers; Just-Us Powers; Just-Us; ESP8266; Fona mini; DHT22; ACS758; Model of Computation; MOC; Toner-Transfer; Toner Transfer; 3D-CAD; Mpala Research Centre;

  Sammanfattning : This report is the result of a conducted Minor Field Study (MFS), to the greatestextent funded by the Swedish International Development Cooperation Agency(SIDA), in an attempt to design a system for evaluating smaller solar power systems indeveloping countries. The study was to the greater part conducted in Nairobi, Kenyain close collaboration with the University of Nairobi. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation, bemötande och omvårdnad med patienter utan svenska eller engelska som språk. : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Gustafsson; Nils Ragnarsson; [2015]
  Nyckelord :Keywords: Communication; Communication Barriers; Language Barriers; Nurse-patient; Nyckelord: Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Språkbarriärer; Sjuksköterskapatientrelationer; ;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av bemötande,kommunikationen och omvårdnad kring patienter vars språk inte hanteras av sjuksköterskan.Metod: En deskriptiv intervjustudie genomfördes med sju sjuksköterskor på kirurgiskavårdavdelningar på ett universitetssjukhus för att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelsersom svarade på studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. A study of the different views of the financial gap issues for university spin-offs

  Master-uppsats, Lunds universitet/CIRCLE

  Författare :Carl-Fredrik Hårsmar; Nils Åsheim; [2014]
  Nyckelord :financial gap; technology transfer; technology transfer office; venture capital; university spin-offs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Stimulation of innovation is a hot topic around the world. The developed economies are nowadays significantly dependent on innovation for further growth. One central source of innovation is universities and their ability to turn new knowledge into value-adding innovations. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk sårrengöringsapparatur för vården : En studie i sköljningsoptimering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Fredrick Ekman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Mechanical debridment – A studie in irrigation optimization” is a final thesis which was executed by Fredrick Ekman, in close collaboration with the other group member Mikael Johansson, during the spring 2012. The thesis was carried out through Karlstad University Faculty of Technology and Science in the study program of Innovation and Design Engineering (180 ECTS credits). LÄS MER

 5. 5. Särskild skiljedom – skiljenämndernas laserkniv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Fredrik Dehlin; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; skiljemannarätt; skiljedom; särskild skiljedom; skiljeförfarande; Dehlin; Separate Awards; Interim Awards; Arbitration; Commercial Arbitration; Skiljenämnd; skiljedomsrätt; civilprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både i Sverige och utomlands finns det ett behov av tvistlösning som alternativ till domstolsprövning. I Sverige har sedan 1917 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fungerat som institut för alternativ tvistlösning genom skiljeförfarande och en gångbar lagstiftning på området har i Sverige funnits sedan 1929. LÄS MER