Sökning: "nils fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden nils fredrik.

 1. 1. Små gröna män : Början på ett nytt paradigm avseende det svenska militära maktmedelts nyttjande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Månsson; Andreas Lunde; [2018]
  Nyckelord :A wider concept of security; Sector; National threats; Military power; Use of military power with national or international purposes; Det vidgade säkerhetsbegreppet; Sektor; Hotbilder; Militära maktmedlet; Inåt- och utåtriktat nyttjande;

  Sammanfattning : Små gröna män –  Början på ett nytt paradigm för det svenska militära maktmedlet?  Nyttjandet av det svenska militära maktmedlet, Försvarsmakten, har alltid varit intimt förknippat med hur svenska politiker uppfattat sin omgivning. I tider av liten militär hotbild har relevansen av det militära maktmedlet minskat kontra andra maktmedel och Sverige har haft förmånen att kunna bidra aktivt till global säkerhet genom deltagande i internationella operationer. LÄS MER

 2. 2. Buckling of End-Bearing Retaining Walls in Clay

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Jansson; Nils Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berliner walls; Critical loads; buckling; finite element model; Eurocode 3; Berlinerspont; Rörspont; kritisk knäckningslast; knäckning; finit element modell; Eurocode 3;

  Sammanfattning : The design of back-anchored retaining walls in Sweden has traditionally not included global elastic instability of the retaining wall as a possible failure mode. Eurocode 3 part 5 (SS-EN 1993-5) requires design of steel structural members for retaining walls to assess the risk of buckling if the normal force exceeds 4 % of the critical buckling load of the retaining wall. LÄS MER

 3. 3. Enkätundersökning om studenters resvanor på KTH : Vad kan göras för att främja cyklande på och till KTH Campus Valhallavägen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Björling; Fredrik Hillesöy; [2018]
  Nyckelord :Cycling; Survey; Student; KTH; Cykling; Enkätundersökning; Student; KTH;

  Sammanfattning : Abstract This report is a part of the project Pre-study on a proactive and integrative cycling strategy for KTH. A survey about the travel habits of KTH students to and from campus was done in collaboration with Nils Brown, employee at the SEED-institution at KTH. The results from the survey are presented in this report. LÄS MER

 4. 4. Development of a Cost-Effective, Reliable and Versatile Monitoring System for Solar Power Installations in Developing Countries : A Minor Field Study as a Master Thesis of the Master Programme in Engineering Physics, Electrical Engineering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Fredrik Trella; Nils Paakkonen; [2016]
  Nyckelord :Solar Power; PV Systems; Embedded Systems; Freescale Freedom Board; Freescale Kinetis; Kinetis K64; Measurement of Solar Power; IV curves; Electronics project management; Open Source; Designspark PCB; ECAD; CAD; EMC; PCB manufacturing; Prototyping; Minor Field Study; MFS; SIDA; SystemC; Kenya; Nairobi; University of Nairobi; Justus Simiyu; David Karibe; Arnold Bett; Mjomba Kale; Boniface J M Muthoka; International Science Programme; ISP; MIC79110YML; LM2576; Island System; Hybrid System; Solar Charge Controller; Solar Power Inverter; State Space Model; Model Based Development; Platform Based Development; Makers; Just-Us Powers; Just-Us; ESP8266; Fona mini; DHT22; ACS758; Model of Computation; MOC; Toner-Transfer; Toner Transfer; 3D-CAD; Mpala Research Centre;

  Sammanfattning : This report is the result of a conducted Minor Field Study (MFS), to the greatestextent funded by the Swedish International Development Cooperation Agency(SIDA), in an attempt to design a system for evaluating smaller solar power systems indeveloping countries. The study was to the greater part conducted in Nairobi, Kenyain close collaboration with the University of Nairobi. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation, bemötande och omvårdnad med patienter utan svenska eller engelska som språk. : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Gustafsson; Nils Ragnarsson; [2015]
  Nyckelord :Keywords: Communication; Communication Barriers; Language Barriers; Nurse-patient; Nyckelord: Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Språkbarriärer; Sjuksköterskapatientrelationer; ;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av bemötande,kommunikationen och omvårdnad kring patienter vars språk inte hanteras av sjuksköterskan.Metod: En deskriptiv intervjustudie genomfördes med sju sjuksköterskor på kirurgiskavårdavdelningar på ett universitetssjukhus för att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelsersom svarade på studiens syfte. LÄS MER