Sökning: "nina holmberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nina holmberg.

 1. 1. Actions and improvements in waste management : A comparison between Halmstad University, Sweden and UNIVATES, Brazil

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Hanna Holmberg; Nina-Maria Järnstedt; [2014]
  Nyckelord :waste management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Som alla andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nina Brisman; Linn Duvhammar; Sara Holmberg; [2013-04-24]
  Nyckelord :Som alla andra?;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka hur svenska journalister tycker att Sverigedemokraterna ska bevakas. Vi ville även veta hur vanligt förekommande det är med en särskild policy för SD och vilken inställning journalisterna har till sådana policys... LÄS MER