Sökning: "nina johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden nina johansson.

 1. 1. The best of both worlds? A study of how hybrid events can create strong experiences

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nina Assadi; Filippa Johansson; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Landsbygden finns också! : En studie om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv i kommunerna Arvika och Grums

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Astrid Johansson; Nina Lundin; [2020]
  Nyckelord :skoltrafik; skolskjuts; vårdnadshavare; utveckling; Värmland;

  Sammanfattning : I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer att skjutsa sina barn. LÄS MER

 3. 3. Matematiska texter- Ett samarbete mellan svensk och matematiklärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar de svårigheter och möjligheter elever möter i matematiska texter med särskilt fokus på läsförståelse och skriftlig redovisning. Elevens förmåga att ta del och förstå matematiska texter samt hur de ska redovisa egna matematiska lösningar på ett strukturerat, tydligt och lättolkat vis. LÄS MER

 4. 4. Social workers’ perspectives on a medical home model for children and adolescents in out of home care : An interview study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Children and adolescents; Health; Out of home care; Medical home model; Social services.; Barn och unga; Hälsa; Vård utanför det egna hemmet; Organisatorisk modell; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, health outcomes for children placed in care have been disappointing. ‘Placed in care’ refers to social out of home care (OHC). Hälsofam is a medical home model for healthcare of children in OHC currently delivered in Uppsala. Aim: To explore how social workers perceive and experience the Hälsofam model. LÄS MER

 5. 5. ”Giraffen får inte plats i cykelkorgen” : En intervjustudie om hur pedagoger på förskolor arbetar kring professionell teater och drama som en estetisk uttrycksform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Johansson; Nina Juréen; [2019]
  Nyckelord :Kultur; barnteater; drama; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger arbetar kring besök vid en teater samt hur de utövar drama på förskolan. Är det betydelsefullt för barn att få uppleva teater och drama? Detta är en kvalitativ studie där vi har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER