Sökning: "niondeklassare"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet niondeklassare.

 1. 1. Kost-och hälsoundervisning i grundskolan En jämförelsestudie mellan niondeklassare i två svenska skolor respektive en finsk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marisanna Korhonen; Elin Larsson; Emma Luhanka; [2021-10-22]
  Nyckelord :kostvanor; kostundervisning; niondeklassare; näringslära; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle förses vi kontinuerligt med olika budskap relaterade till mat och ätande. Utan en tillräcklig kunskap inom ämnet är det svårt att veta hur man ska förhålla sig tillallinformation. LÄS MER

 2. 2. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Elevröster om undervisning för välbefinnandeen : en studie om elevers beskrivningar av en undervisning som främjar välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Jisander; Anneli Anbelin; [2021]
  Nyckelord :well-being; learning; student voices; student views; classroom learning; health promotion; positive school; pedagogy; student influence; student participation; mental health; Välbefinnande; elevröster; hälsofrämjande undervisning; delaktighet; inflytande; didaktik; pedagogisk psykologi; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om vilka faktorer i undervisningen som främjar deras välbefinnande. Genom att låta elever beskriva den undervisning som de anser främjar deras välbefinnande finns en förhoppning om att bidra med värdefull kunskap som kan tillföra förståelse för hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att främja elevers välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Med covid-19 i gymnasievalet : En kvalitativ studie om högstadieelevers gymnasieval under covid-19pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Madeleine Nyström; Marina Ekberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; gymnasieval; influenser; handlingshorisont; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Covid-19 drabbade hela världen på en mängd olika sätt. Undervisning blev på många skolor digital och gymnasiemässor ställdes in. Gymnasievalet är något som redan innan covid-19 framkallade stress och oro hos elever. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskolors hemsidor : Att nå ut till olika målgrupper av elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Norgren; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolor; hemsidor; elever;

  Sammanfattning : Varje år ställs Sveriges niondeklassare inför ett stort val som kan påverka deras framtid, nämligen gymnasievalet. Val av gymnasium är dock något komplext för eleverna. Det är mycket information som ska beaktas och det kan vara svårt att orientera sig bland alla valmöjligheter. LÄS MER