Sökning: "nisch marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden nisch marknadsföring.

 1. 1. Influencer marketing ur en influencers perspektiv : Att samarbeta med företag på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Rydström Noring; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencer; Instagram; Samarbete; sociala medier; värde; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samarbeten mellan företag och influencers kan skapa värde för influencern och dess varumärke. Vidare också vilka utmaningar de ställs inför i sitt yrke som influencer. LÄS MER

 2. 2. Den hållbara microinfluencerns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Espes; Elsa Tylstedt; [2018]
  Nyckelord :Influencer; Microinfluencer; Marketing; Social Media; Blogs; Sustainable Fashion; Information Flows; Influencer; Microinfluencer; Marknadsföring; Sociala Medier; Bloggar; Hållbart mode; Informationsflöden;

  Sammanfattning : Microinfluencers är ett relativt nytt och outforskat fält inom marknadsföring och är en utveckling av den mer frekvent använda termen influencers. Microinfluencers har på senare tid väckt företagens intresse då de, till skillnad från influencers med en bredare följarskara, bedöms uppnå ett större engagemang och en högre grad av förtroende inom sin specifika nisch. LÄS MER

 3. 3. "Sätt guldkant på vardagen!" En studie om kvinnors konsumtion av weekendresor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ida Jönsson; Kajsa Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :weekendresor; kvinnlig resekonsumtion; drivkrafter; interna och externa faktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. LÄS MER

 4. 4. Små fiskar fastnar också i nätet : En studie om hur små e-handlare kan konkurrera på Internet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alexander Engsund; Kristoffer Johansson; Philip Lexander; [2015]
  Nyckelord :E-commerce; Internet; online marketing; small companies; com- petition; globalization.; E-handel; Internet; internetmarknadsföring; småföretag; konkurrens; globalisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De första Internetbaserade butikerna öppnade i mitten av 1990-talet och Internethandeln har sedan dess vuxit kraftigt. Den snabba tekniska utvecklingen har gjort att många svenska små e-handelsföretag har kunnat ta steget ut på en global marknad. LÄS MER

 5. 5. Något nästan förbjudet, en orakad nisch och en fika hos mormor : En studie om småföretagares konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Denise Blomberg; Johanna Johansson; [2014]
  Nyckelord :småföretag; konkurrenskraft; varumärke; relationer; nätverk; personal; internet; platsmarknadsföring; servicelandskap; social media; internmarknadsföring; servicekultur;

  Sammanfattning : Bakgrund  Små företag är en stor del av det svenska näringslivet, och trots att de stora svenska företagen utgör enbart 0,1 procent står de för 40 procent av omsättningen och de anställda i det svenska näringslivet. Det här innebär stor konkurrenskraft gentemot de små och medelstora företagen. LÄS MER