Sökning: "nischade produkter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden nischade produkter.

 1. 1. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Sammanfattning : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Svensk textil- och konfektionsindustri : en analys av branschens framtidsutsikter

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Falkenstrand; Sara Lundström; [2017]
  Nyckelord :textilindustri; konfektionsindustri; TEKO; Smart Textiles; innovation; utvecklingsspår; reshoring;

  Sammanfattning : Arbetets huvudmål är att analysera förutsättningarna för en återhämtning av den svenska textil- och konfektionsindustrin (TEKO-industrin). TEKO-industrin var under större delen av 1900-talet en betydande industrigren i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Undersökningen av relationen mellan Moores lag och den  upplevda spelupplevelsen av AAA-titlar utvecklade under  2000-talet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Lynn Lennmor; Erik Nolén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknikutvecklingen sker i en rasande fart på bred front. Den tekniska utvecklingen har de senaste 10 åren gett oss konsumenter tillgång till enheter som Iphone, Oculus Rift, 3D-tv och mycket mer. Till mångt och mycket ligger den så kallade Moores lag till grund för nästan all denna utveckling. LÄS MER

 4. 4. Prissättningsproblematik för multikanalföretag - Hur bemöter multikanalföretag den ökade pristransparensen på Internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Boman; Emina Holmgren; [2014]
  Nyckelord :Multikanalföretag; marknadsvillkor; ”The Long Tail model” ehandel; prissättningsstrategi; värdebaserad; nischade produkter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Prissättningsproblematiken för multikanalföretag - Hur bemöter multikanalföretag den ökade pristransparensen på Internet Ämne: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP Författare: Linn Boman och Emina Holmgren Handledare: Ola Mattisson Nyckelord: Multikanalföretag, marknadsvillkor, ”The Long Tail model” e-handel, prissättningsstrategi, värdebaserad, nischade produkter Syfte: Syftet med denna studie är undersöka hur multikanalföretag bemöter den ökade pristransparensen på Internet Metod: För att få svar på vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod och gjort en multipel fallstudie. Vi har haft en deduktiv ansats då vi utgått från existerande teori. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsförslag till inrikes vägtransporter hos Draka Kabel Sverige AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Trang Vu; Christine Åstrand; [2012]
  Nyckelord :Distribution; Leverans; Leveransservice; Transport; Transportplanering; Tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden. Distribution är den del av logistikflödet som har stor betydelse för företags konkurrensförmåga och lönsamhet. Hur företag väljer att distribueras sina tjänster eller produkter har en stor påverkan på deras transportkostnader och leveransservice. LÄS MER