Sökning: "nischmarknadsföring"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nischmarknadsföring.

 1. 1. Den vita fläcken på märknadsförarnas karta : En studie om hur marknadsförarna hos de stora svenska livsmedelsbutikerna kan förbättra sina förutsättningar hos invandrarkonsumenterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Tomassino; Mona Rahimzadeh; [2010]
  Nyckelord :marknadsföring; invandrare; borglömd målgrupp; högtider; ramadan; judar; islam; VG; louise tomassino; mona rahimzadeh; företagsekonomi; kandidatuppsats;

  Sammanfattning : Denna studie avser att ur en positivistisk ansats analysera hur marknadsförare bättre kan nå ut till invandrarbefolkningen, inte minst i anslutning till de större utländska högtiderna. Syftet är att försöka få handlarna att förbättra marknadsföringen mot denna målgrupp och nå ut med ett budskap som de kan identifiera sig med. LÄS MER

 2. 2. Så kan David besegra Goliat – En studie av fyra små detaljhandlares marknadsföring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miao Yan; Peter Burlin; [2008]
  Nyckelord :Marknadsföring; relationsmarknadsföring; strategi; detaljhandeln; små företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vad framgångsrika mikroföretag inom detaljhandeln faktiskt gör inom området marknadsföring för att hålla sig vitala och konkurrenskraftiga på marknaden. Om möjligt även ge vissa generella rekommendationer till små fristående detaljhandlare baserat på vad vi hittar. Metod: Induktiv metod. LÄS MER