Sökning: "nivåmätning"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet nivåmätning.

 1. 6. Mätsystem för en säkrare vandring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sarah Sadoon; [2018]
  Nyckelord :mätsystem; vattenmätning; flödesmätning; nivåmätning; vattensystem; vandring; flödessensor; nivåsensor; vattenintag; mekatronik;

  Sammanfattning : Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. LÄS MER

 2. 7. Inventering av olika mätare för Stuguns vattenkraftverk

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Peter Söder; [2017]
  Nyckelord :Sensors; Vattenfall; pressure sensors; level measurement; hydro power; Sensorer; Vattenfall; trycksensor; nivåmätning; vattenkraftverk;

  Sammanfattning : Det finns många sensormetoder för vattennivåmätning ute på marknaden idag. Målet för forskningsstudien är att presentera och jämföra några av de mätningsmetoder som finns på marknaden för nivåmätning. LÄS MER

 3. 8. Optimering av formmaskin M01

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2014]
  Nyckelord :plc; optimering; automation; siemens; logo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på 22,5 hp är en del av mekatronikingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Uppdragsgivaren är Valmet AB (tidigare Metso AB) i Hagfors som tillverkar och säljer malsegmentslitdelar för pappersindustri och massaindustri.Projektet behandlar en av de tre formmaskiner som finns på företaget, kallad M01. LÄS MER

 4. 9. Nivåmätning av ojämna ytor

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Oscar Uddman Jansson; Bruno Martos Paschoal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker om det är möjligt att utföra en nivåmätning där underlaget är ojämnt med en begränsad budget och ändå få ett tillförlitligt resultat.För att kunna testa det så används tre stycken ultraljud sensorer i ett skåp som simulerar en container. Varje sensor utför mätningen och sedan filtreras värdena. LÄS MER

 5. 10. Nivådiagnos med sensorfusion : Utveckling av koncept för nivåmätning i lutande tankar 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Karlsson; [2012]
  Nyckelord :sensorfusion; vätsketankar; volymberäkning; lutning;

  Sammanfattning : Today’s system to measure the volume in a tank consists of a vertically placed sensor. When a vehicle is tilted the level of the fluid might change and if the volume is calculated based only on the information from the sensor it could result in a incorrect value. LÄS MER