Sökning: "nivåsensor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nivåsensor.

  1. 1. Mätsystem för en säkrare vandring

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Sarah Sadoon; [2018]
    Nyckelord :mätsystem; vattenmätning; flödesmätning; nivåmätning; vattensystem; vandring; flödessensor; nivåsensor; vattenintag; mekatronik;

    Sammanfattning : Idag finns det många böcker och utrustningar för att bidra till en säker färd i vildmark, men marknaden inom området har en stor potential för utveckling. Projektet har tagit fram två prototyper för att mäta vattenintaget vid en färd i vildmark med varningssignaler som visar när vattentillståndet är kritiskt och för att påminna användare att dricka vatten. LÄS MER