Sökning: "nmea"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet nmea.

 1. 1. Enhancing Parking Behavior Detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Teodora Anitoaei; [2016]
  Nyckelord :Haversine; navigation; parking; positioning; location; Haversine; navigation; parkering; positionering; lokalisering;

  Sammanfattning : A review of navigation systems nowadays shows that new features are required in the automotive field. One such feature is suggesting a parking space within a positioning system. In the new global context of navigation, finding a parkingplace has become a central issue for all drivers. LÄS MER

 2. 2. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 3. 3. Implementation av binary messages i AIS och användargränssnitt för egendefinierade meddelanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jimmy Makkonen; Matthias Segelström; [2016]
  Nyckelord :transponder; binary message; ais; automatic identification system; nmea; saab; airplane; gps; binärmeddelande; transponder; ais; automatiskt identifikationssystem; nmea; saab; flygplan; gps;

  Sammanfattning : I Nyköping utövar försvaret telekrigsövning för målflyg vilket Saab i Arboga är en del av. Telekrig är ett “digitalt krig” där syftet är att störa ut elektrisk utrustning, exempelvis störa ut radarfunktionen så att en eventuell fiende inte ska dyka upp på densamma. LÄS MER

 4. 4. GPS and Sonar Data Collection for Sea Profile Reconstruction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Oskar Bernberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The depth information on today’s nautical charts are often inaccurate. This is due to the fact that the data used often is taken from measurements done in the late 1800’s using contemporary methods. LÄS MER

 5. 5. Providing accurate time information to a radio base station via a GPS receiver emulator

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Elham Khorami; [2013]
  Nyckelord :GPS receiver; NMEA data; 1 pulse per second; Radio Base Station; GPS mottagare; NMEA datan; 1 pulse per skund; Radiobassstationer;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a significant increase in the use of Global Positioning Satellite system (GPS) technology, consequently the usage of GPS receivers has increased. These GPS receivers can be used as a synchronization source for radio base stations by generating precise 1 pulse per second signals and providing National Marine Electronics Association (NMEA) data. LÄS MER