Sökning: "no so"

Visar resultat 11 - 15 av 4427 uppsatser innehållade orden no so.

 1. 11. Viability, feasibility and Sustainability of emission reducing solutions for Nordic wood stoves: Testing and evaluation : Degree project for Master in mechanical engineering with focus on innovative and sustainable product development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Casper Berg; [2022]
  Nyckelord :Catalytic Filters; Variable filter deployment; Wood stove Emissions; Eco Design 2022; Reduced Emissions; Katalytiska filter; Varierande filter; Utsläpp från vedkaminer; Eco Design 2022; Reducerade utsläpp;

  Sammanfattning : As of 2022 the European Union introduced a new Eco Design legislation which states emission limits for stoves sold in the EU. There are already requirements on emissions, but as both legislation are to be harder and there is a higher interest in Eco friendly products, there is an interest to study different ways to reduce the emissions from wood stoves. LÄS MER

 2. 12. Undersökning av nyckeltal vid kemisk fällning av fosfor med järnklorid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Erika Montelius; [2022]
  Nyckelord :Kemisk fällning; järnklorid; fosforrening; avloppsvattenrening;

  Sammanfattning : Himmerfjärdsverket i Grödinge drivs av Syvab vars uppgift är att ta emot och rena avloppsvatten. Vattnet renas från organiskt material, kväve och fosfor och släpps sedan ut till Syvabs recipient Himmerfjärden. Syftet är att skydda miljön mot utsläpp som kan påverka Östersjön och minska övergödningen. LÄS MER

 3. 13. Regeringsformen och den föränderliga politiken : En analys av regeringsformen mot bakgrund av regeringsbildningsprocesserna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Jörestig; [2022]
  Nyckelord :Regeringsformen; RF; regeringsbildning; offentlig rätt; statsrätt; parlamentarism; polarisering; blockpolitik; riksdagsspärr; konstruktivt misstroendevotum; majoritetsval; enmansvalkretsar;

  Sammanfattning : The topic that will be presented in the following paper intends to analyse whether the tools given in the Swedish constitution can be seen as sufficient in the light of the ever-changing political landscape. Due to the recent delays in the Swedish process of government formation it is relevant to examine whether this could be caused by constitutional regulations that are no longer useful due to a change in the political field. LÄS MER

 4. 14. Fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med mödrar som har besvär av rektusdiastas efter förlossning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Johansson; Vilma Sjökvist Tipschis; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; physiotherapy; physical activity; musculus rectus abdominis; Beteendemedicin; fysioterapi; fysisk aktivitet; musculus rectus abdominis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rektusdiastas är en delning av musculus rectus abdominis och är vanligt hos kvinnor som fött barn. Det kan ge besvär som instabilitet i bålen samt smärta i ländrygg och bäcken, men även oro och rädsla. LÄS MER

 5. 15. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2022]
  Nyckelord :stor blodmask; häst; avmaskningsrutiner; ivermektin; resistens; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Strongylus vulgaris är den mest patogena av hästens inälvsparasiter. Hästarna blir smittade på betet via det infektiösa larvstadiet L3. Väl i magtarmkanalen migrerar larverna framför allt till främre krösroten där de utvecklas till L5-larver. Det är i den här fasen parasiten är mest patogen. LÄS MER