Sökning: "no so"

Visar resultat 6 - 10 av 4430 uppsatser innehållade orden no so.

 1. 6. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

  Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER

 2. 7. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER

 3. 8. An investigation of Kennel cough in Sweden focusing on canine calicivirus

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Zeeshan Afzal; [2022]
  Nyckelord :Kennel cough; Canine Infectious Respiratory Disease; Canine Calicivirus; Canine parainfluenza virus; B bronchiseptica; Sweden;

  Sammanfattning : Kennel cough, which is also known as the Canine Infectious Respiratory Disease (CIRD) is a disease complex caused by several different pathogens including both viruses and bacteria. According to previous research, canine adenovirus, canine parainfluenza virus and Bordetella bronchiseptica are common causes of kennel cough. LÄS MER

 4. 9. All publicitet är bra publicitet, eller? : En kvalitativ studie om hur företagsimage påverkas av negativ publicering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Mikkelsen; Sabina Andersson; Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Image; CSR; Lojalitet;

  Sammanfattning : Date: 2022-01-12 Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 cr Academy: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Sabina Andersson, Tobias Gustafsson, Dennis Mikkelsen Title: All publicity is good publicity, right? - A qualitative study of how corporate image is affected by negative publicity. Tutor: Ulf Andersson Keywords: Brand image, corporate identity, negative publicity, loyalty. LÄS MER

 5. 10. Tillverkningsföretag och dess förbättringsarbete : En studie om kvalitetsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Haris Hadziselimovic; [2022]
  Nyckelord :lean; kvalitet; tillverkning; DMAIC; gemba;

  Sammanfattning : Kvalitet och hög prestanda är något som alla tillverkande företag strävar efter. Det är något som attraherar kunder och som är en vital del för att företaget inte skall behöva utföra omarbeten på grund av bristande kvalitet. Det är även viktigt för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. LÄS MER