Sökning: "no teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 2077 uppsatser innehållade orden no teknik.

 1. 1. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Träningskläders betydelse för konsumenters identitetsprojekt under en rådande pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Signe Edsgård; Malin Skystedt; [2021]
  Nyckelord :Identity project; trainings clothes; covid-19; crisis situation; consumption; consumer behavior; Identitetsprojekt; träningskläder; covid-19; krissituation; konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Den rådande pandemin, Covid-19, förändrade samhällets syn och behov av konsumtion. I och med att fler började arbeta hemifrån och skolan utfördes på distans, blev efterfrågan på bekväma kläder allt högre. LÄS MER

 3. 3. CO2-efficient retail locations: Building a web-based DSS by the Waterfall Methodology

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Julateh K Mulbah; Tilahun Gebreslassie Kahsay; [2021]
  Nyckelord :Optimal location; Statistical modeling; Web development and P-median model;

  Sammanfattning : Several studies have been carryout on finding optimal locations to minimize CO2 emissions from the last mile distribution perspective. In conjunction with that, there has been no study conducted in Sweden that provides a decision support system to compute the transport consequences of the modifications in the retailer’s store network. LÄS MER

 4. 4. Material decomposition using a photon counting X-ray detector in low energy range

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Rasmus Solem; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Material decomposition in X-ray imaging is used to separate different materials or elements in an image and to quantify their respective concentration. The material decomposition and quantification are made possible by the dependency of attenuation on the attenuating material and photon energy. LÄS MER

 5. 5. Effectiveness of operational profile-based testing

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olzhas Zhakipbayev; Aisulu Bekey; [2021]
  Nyckelord :Effectiveness of operational profile-based testing; equivalent partitioning testing technique; testing; test cases; Operational Profile; equivalent partitioning; operational profile-based testing;

  Sammanfattning : The operational profile-based testing is currently not a well-studied topic and there are no specific instructions for writing test cases for testing the program. In our thesis, we presented our idea about on the basis of what data test cases can be written. LÄS MER