Sökning: "noa stryjan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden noa stryjan.

 1. 1. Planering för fysisk aktivitet : en analys av Hallonbergen 1967-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; förtätning; fysisk aktivitet; Hallonbergen; miljonprogram; historisk analys; materialiserade diskurser;

  Sammanfattning : Tillgången till platser för fysisk aktivitet i den byggda miljön är viktig för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa hos befolkningen. Ansvaret för den byggda miljön ligger bland annat på kommunerna, genom planmonopolet. LÄS MER

 2. 2. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. LÄS MER