Sökning: "nobelpris"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet nobelpris.

 1. 1. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 2. 2. Fred i Fredsprisen : En Begreppshistorisk analys av begreppet "fred" i Nobelkommitténs pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joseph Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Peace; Conceptual History; Textual Analysis; Nobel Prize; War; Fred; Begreppshistoria; Textanalys; Nobelpris; Krig;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the Nobel Committee uses the concept of peace in their press releases about the Nobel Peace Prize. This essay starts by investigating various articles and books to establish a basic understanding of how to efficiently investigate peace. LÄS MER

 3. 3. ”Äntligen!” : en studie av det kulturjournalistiska fältets reaktioner på Bob Dylans respektive Svetlana Aleksijevitjs Nobelpris i litteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Martin Söderberg; Filip Bolmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Alla barn kan vinna nobelpris : En kvalitativ studie om erfarna pedagogers förslag och tankar kring arbetet med teknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Persson; Johanna Isaksson; [2015]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Förskola; Aktiviteter;

  Sammanfattning : Det har satsats på teknik inom det svenska skolväsendet senaste åren, vilket bland annat lett till att förskolan fått fyra punkter som rör teknik i den nuvarande läroplanen. Den här undersökningens syfte är att samla in tankar och idéer från pedagoger som har ett tydligt teknikintresse och som tillsammans har en stor erfarenhet av teknik i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av ett Nobelpris : Hur Boris Pasternaks Nobelpris i litteratur bidrog till att sprida hans författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Isak Petersson; [2014]
  Nyckelord :Boris Pasternak; Pasternak; Nobel Prize in Literature; James F. English; capital intraconversion; cultural prizes; literary prizes; cultural production; cultural consumption; Boris Pasternak; Pasternak; Nobelpriset; Nobelpriset i litteratur; James F. English; kapitalutbyte; kulturpriser; litterära priser; kulturell produktion; kulturell konsumtion;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och belyser sambanden mellan ryske författaren Boris Pasternaks erhållande av Nobelpriset i litteratur (1958) och spridningen av dennes författarskap. Syftet med studien är dels att definiera Nobelprisets roll som kulturspridare, men också att problematisera kulturprisers komplexa funktioner och inflytande över kulturell produktion. LÄS MER