Sökning: "nociception"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet nociception.

 1. 1. Comparison of perturbed gait and cortical activity caused by nociception

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Jakob Frank; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Akut polyradikuloneurit hos hund : etiologier och patologiska förändringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Siri Linde; [2015]
  Nyckelord :akut polyradikuloneurit; coonhound paralysis; Toxoplasma gondii; ; Neospora caninum; patogenes; patologi; acute polyradiculoneuritis; coonhound paralysis; pathogenesis; pathology;

  Sammanfattning : Det finns olika typer av neuropatier på hund. En av de ovanligare är akut polyradikuloneurit – en akut inflammation i nervrötterna och deras tillhörande perifera nerver. LÄS MER

 3. 3. Transforming the Brute : On the Ethical Acceptability of Creating Painless Animals

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Centrum för tillämpad etik

  Författare :Brent Mittelstadt; [2009]
  Nyckelord :transforming; brute; nociception; pain; genetic; engineering; manipulation; modification; modify; gene; genes; bernard; rollin; animal; microencephalic; lumps; decerebrate; aml; amls; painless; painlessness; integrity; dignity; rights; companionship; telos; alteration; biomedicine; biomedical; experiment; experimentation; agriculture; farm; suffering; distress; capacity; bioethics; ethics; applied; mice; scn9a; nav1.7; gene; therapy; germ; line;

  Sammanfattning : Transforming the Brute addresses the ethical acceptability of creating painless animals for usage in biomedical experimentation.  In recent decades the possibility of creating genetically decerebrate animals or AMLs for human ends has been discussed in scientific, academic, and corporate communities. LÄS MER