Sökning: "nodular onchocercosis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nodular onchocercosis.

  1. 1. Nodulär onchocercos på kronhjort (Cervus elaphus) i Sverige

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Bim Boijsen; [2016]
    Nyckelord :Onchocerca flexuosa; subkutana noduli; nodulär onchocercos; artbestämning; hjortdjur; DNA; Sverige; subcutaneous nodules; nodular onchocercosis; species identification; cervid; Sweden;

    Sammanfattning : Släktet Onchocerca är globalt spridda vektoröverförda filaroida parasiter som främst infekterar olika vilda och domesticerade hovdjur. Även hund och människa kan infekteras av enstaka arter. Europeisk kronhjort, Cervus elaphus, är huvudvärd för minst fyra arter av Onchocerca varav två påträffas inuti subkutana noduli. LÄS MER