Sökning: "noggrannhet"

Visar resultat 21 - 25 av 750 uppsatser innehållade ordet noggrannhet.

 1. 21. Sonarbildigenkänningssystem för att röja minor

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Moa Englund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett intresse för att skapa säkra farvägar för militär och civil båttrafik. I svenska vatten ligger det kvar många havsminor från världskrigen som behöver röjas för att kunna skapa dessa vägar. LÄS MER

 2. 22. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Sammanfattning : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. LÄS MER

 3. 23. Personlighet och dess samband med studenters upplevelse av organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Andreas Vahlgren; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk rättvisa; personlighet; studenter; femfaktorteorin; universitet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan studenters personlighet och deras upplevelse av organisatorisk rättvisa. För att göra detta används femfaktorteorin för att mäta de olika personlighetsdragen. Analysens dataunderlag består av totalt 255 respondenter från tre olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. LÄS MER

 4. 24. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 5. 25. Evaluation of Thoracic Injury Risk of Heavy Goods Vehicle Occupants during Steering Wheel Rim Impacts to Different Rib Levels

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jia Cheng Xu; [2019]
  Nyckelord :Heavy Goods Vehicles HGVs ; Rim Impacts; Human Body Models HBM ; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; ribs; aorta; liver; spleen; injury risk functions; material models; cumulative distribution function CDF ; Ogden; risk curves; Lastbilar; rattislag; humanmodeller; Total HUman Model for Safety THUMS ; Hybrid III; revben; aorta; lever; mjälte; riskfunktioner; materialmodeller; kumulativ fördelningsfunktion; Ogden; riskkurvor;

  Sammanfattning : The interior of heavy goods vehicles (HGVs) differs from passenger cars. Both the steering wheel and the occupant are positioned differently in a HGV and increases the risk of steering wheel rim impacts. LÄS MER