Sökning: "noir"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet noir.

 1. 1. Minne, teknik och död. Teknikfilosofiska läsningar av Jacques Roubauds Quelque chose noir (1986) och W. G. Sebalds Austerlitz (2001)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Isak Gimbergsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Jacques Roubaud; W. G. Sebald; teknologi; teknik; minne; glömska; Jacques Derrida; närvarometafysik; självnärvaro; supplement; différance; temporalitet; Friedrich Kittler; mnemotekniker; psykisk apparat; icke-psykisk apparat;

  Sammanfattning : This paper examines the works Quelque chose noir (1986) by Jacques Roubaud and Austerlitz (2001) by W. G. Sebald through the lens of philosophy of technology. LÄS MER

 2. 2. L’évolution du personnage principal de L’Enfant noir de Camara Laye. Nègre je suis, Nègre je resterai

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ephraïm Lolo Malonda; [2020-06-15]
  Nyckelord :franska; L’Enfant noir; Négritude; Nègre fondamental; postcolonialisme; assimilation; domination; exploitation; civilisation; l’homme intégral; solidarité;

  Sammanfattning : Utvecklingen av en karaktär som håller sin framtid i sina händer ger bilden av en intressant resa att följa. Den undersökta problematiken i L'Enfant noir (svensk titel: ”Svart barn”) handlar om den bild som ges av hur protagonisten genom sin transkontinentala resa drar nytta av sin traditionella och sin moderna utbildning. LÄS MER

 3. 3. Stuck in the Truck: Oil Dependency, Acceleration, and the Nature of Catastrophe : An Ecocritical Reading of The Wages of Fear (Le Salaire de la Peur, Henri-Georges Clouzot, 1953)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Sonya Helgesson Ralevic; [2020]
  Nyckelord :The Wages of Fear; Le Salaire de la Peur; Henri-Georges Clouzot; ecocriticism; petro-fiction; Anthropocene; oil film; film noir; ethnographic film; spectacle;

  Sammanfattning : As a medium of modernity, film has always been entwined with the energy regime sustaining it. This thesis is interested in the interrelation between film and oil, and approached as a piece of petro-fiction, Henri-Georges Clouzot’s film The Wages of Fear (1953) is subject to a close, ecocritical analysis. LÄS MER

 4. 4. High-speed Image Capture and Cone Detection Using a Raspberry Pi and Camera Module: A Design Science Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Justinas Stirbys; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to provide a highspeedimage capturing and cone detection algorithm using lowcostdevices, such as a Raspberry Pi and Pi NoIR V2 cameramodule. Little research focuses on high-speed, low-cost imageprocessing. Most existing literature aimed at achieving a highFPS, use expensive tools, such as LiDARs or high-speed cameras. LÄS MER

 5. 5. Nocturnal Animals : En stilanalys ur ett neo-noir-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Cecilia Broman; [2019]
  Nyckelord :film noir; neo-noir; genre; stilanalys; Nocturnal Animals; Tom Ford; mise-en-scène; tema; berättarstruktur; cinematografi; klippning; noir;

  Sammanfattning : Film noir slutar aldrig att fascinera med sin förmåga att kombinera ljus och mörker i en otroligt stiliserad och väl genomarbetad mise-en-scène. Den omisskänneliga mörka stämningen och tonen – den karakteristiska noir-känslan – är konstant närvarande och reflekteras i såväl de typiska noir-karaktärerna som i storyn och i mise-en-scène. LÄS MER