Sökning: "nollvisionen trafik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden nollvisionen trafik.

 1. 1. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av upplevd trafiksäkerhet i förhållande till objektiv trafiksäkerhet vid planering och användning av cykelinfrastruktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Erik Wallén; [2015]
  Nyckelord :cykeltrafik; nollvisionen; upplevd trafiksäkerhet; trygghet; förutsägbarhet; trafikplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is about the relationship between perceived risk and actual risk regarding bicycle infrastructure. The study examines cykelrondellen, the crossing Kaptensgatan–Kungsgatan in Malmö, Sweden. The crossing is seen by many as dangerous even though it is safe based on objective traffic safety numbers. LÄS MER

 3. 3. Människors beteende vid övergångsställen 14 år efter Zebralagens införande : En studie om förares och fotgängares agerande vid obevakade övergångsställen i Tyresö kommun

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kristina Elmström Eurén; Johanna Stjernström; [2014]
  Nyckelord :pedestrian crossing; zebra crossing; pedestrian; accidents; driver; traffic; övergångsställe; olyckor; trafik; fotgängare; förare; zebralagen; väjningsplikt;

  Sammanfattning : Många gående skadas eller dör i trafiken varje år. En stor del av olyckorna inträffarvid övergångsställen, flest olyckor sker vid obevakade övergångsställen. Nollvisionenär ett långsiktigt mål att ingen människa ska behöva skadas eller dö itrafiken. LÄS MER

 4. 4. Trafikplatser med överliggande cirkulationsplats : Faktorer som påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter

  Kandidat-uppsats, KTH/Trafik och logistik; KTH/Trafik och logistik

  Författare :Mitzie Molin; Malin Österlind; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige används nollvisionen som strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. Nollvisionen innebär att människor inte ska dödas eller skadas i vägtrafiken då det anses oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. LÄS MER

 5. 5. Trafiksäkerhet : Polisens bidrag till arbetet med nollvisionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Henrik Almgren; [2009]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ta reda på vad polisens arbete hittills har inneburitoch vad det kommer innebära i framtiden vad gäller målet att nå nollvisionen.För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra stycken poliser och deras åsikter ocherfarenheter presenteras i resultatet. LÄS MER