Sökning: "non belief"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden non belief.

 1. 1. Trons grund(er) : En jämförande analys av C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mattias Evertsson-Jogfors; [2020]
  Nyckelord :Faith and reason; religious belief; fideism; rationalism; C. Stephen Evans; Alvin Plantinga;

  Sammanfattning : In this thesis I analyse C. Stephen Evans and Alvin Plantingas perspectives on the relationship between faith and reason. I consider whether their viewpoints are best seen as forms of fideism, rationalism or beyond these categories. I also discuss how to define fideism, rationalism, faith, belief and reason. LÄS MER

 2. 2. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 3. 3. A Study of the Size and Value effect on the Stockholm Stock Exchange - Are there pricing anomalies present on the Stockholm Stock Exchange?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Milan Arif; Daniel Bezaatpour; [2019-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the financial performance of Swedish small cap stocks over the period 2000-2016. By applying CAPM and the Carhart four-factor model, we find no evidence for a size or a value effect. LÄS MER

 4. 4. Hinnsvepning : Barnmorskors erfarenhet och attityd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Kangefjärd; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sweeping of membranes; midwife; experience; attitude; Hinnsvepning; barnmorska; erfarenhet; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. LÄS MER

 5. 5. De tror inte att kvinnliga domare kan döma : En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrar till att antalet kvinnliga domare inom fotbollen är få

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefine Dahlberg; Elin Johansson; [2019]
  Nyckelord :football referees female norms; fotbollsdomare kvinnor normer;

  Sammanfattning : Background: Football is a sport defined by men for men. The number of performers is higher, men have better benefits and they get more attention than women. Additionally, the football referees are represented by men as well. In the current situation, there are 139 referees in football placed in Västerbotten. LÄS MER