Sökning: "non-confessional and migration."

Hittade 1 uppsats innehållade orden non-confessional and migration..

  1. 1. Från religiös undervisning till religionsundervisning. : En historisk jämförelse om religionernas framställning i läroplaner och läromedel mellan år 1969 och 2011.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Mikaela Alexandersson; Josephine Henrohn; [2019]
    Nyckelord :Christianity; religion; religious freedom; non-confessional and migration.;

    Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the presentation of Christianity in relation to the other world religions in curricula and teaching materials from 1969 and 2011, as well as to investigate what influenced the development of these from previous researches. From a comparative method and self-formulated analytical categories, the results have been analyzed. LÄS MER