Sökning: "non-confessional school"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden non-confessional school.

 1. 1. Den icke-konfessionella religionsundervisningen : En intervjustudie om gymnasielärares upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annie Fiallos; [2023]
  Nyckelord :Religious Education; Non-confessional; Upper Secondary School; Diversity;

  Sammanfattning : This thesis examines non-confessional religious education and upper secondary school teachers' experiences in this context. The purpose of the study is to explore how five teachers in five different upper secondary schools in Sweden interpret and implement non-confessional principles in teaching religious studies in today's society. LÄS MER

 2. 2. De skilda upplevelserna av icke-konfessionalitet : Lärares perspektiv på icke-konfessionalitet i utbildningen i svenska kommunala grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Magnusson; Deseré Lindelöv; [2023]
  Nyckelord :Non-confessional; non-religious; confessional; freedom of religion; study of religions; multicultural; primary school; Icke-konfessionell; icke-religiös; konfessionell; religionsfrihet; religionskunskap; mångkulturell; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på konfessionalitet i utbildningen i svensk kommunal grundskola samt hur de tolkar det som står i skollagen med en icke-konfessionell skola. Med utgångspunkt i skolans styrdokument och forskning om icke-konfessionalitet, har vi utformat frågeformulär som aktiva lärare på grundskolan svarat på för att få fram empirin. LÄS MER

 3. 3. Religiösa gymnasieelevers syn på religionskunskapsämnet : En kvalitativ studie som lyfter gymnasieelevers perspektiv på innehållet i religionskunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Katarina Moadeli; [2022]
  Nyckelord :Religion; lived religion and didactics; Religion; levd religion och didaktik;

  Sammanfattning : This study focuses on upper secondary students' perspectives on religious education (RE) and what its shortcomings are. In the Swedish non-confessional school, students study the subject of RE where students must learn to gain "[... LÄS MER

 4. 4. The different sides of religions : En intervjuundersökning fokuserad på kristna elevers upplevelse av kristendomens representation i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Diyar Khider; [2022]
  Nyckelord :Christianity; religious education; students’ experience; Swedish school;

  Sammanfattning : The Swedish school system is one of the few school systems that offers non-confessional religious education. This type of education is particularly important in a society characterized by high diversity. LÄS MER

 5. 5. Från konfessionell till icke-konfessionell skola : Åtta nyanlända afghanska gymnasieelevers upplevelser av svensk religionskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Altun Theresa; [2022]
  Nyckelord :Religion; Religious Education; Islam; Migration; Religion; religionskunskap; religionsundervisning; migration; islam;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how eight newly arrived Afghan high school students experience Swedish non-confessional religious education. This will be in contrast to how they experienced their previous confessional religious education in Afghanistan. LÄS MER