Sökning: "non-denominational"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet non-denominational.

 1. 1. Vilken konfessionalitet? : En kvalitativ dokumentanalys av konstruktionen av religionsbegreppet i Gy11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elvira Smedberg; [2020]
  Nyckelord :religionsbegreppet; icke-konfessionalitet; andrafiering; Gy11; den europeiskt sekulära diskursen;

  Sammanfattning : Religious education has been a well-debated subject throughout history. In our current, globalized and religiously pluralistic world the debate regarding the education’s non-denominational nature is a vital part of that debate. LÄS MER

 2. 2. Lära sig andas i klassrummet? : En analys av Skolyogakonflikten på Östermalmsskolan 2012 utifrån diskurser presenterade i media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Löfvenius; [2019]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; Yoga; Skola; Religiösa inslag;

  Sammanfattning : During spring 2012, an elementary and middle school, Östermalmsskolan, located in Stockholm, was accused of having religious elements intertwined in the existing school education. The school had during the spring term of 2012 started a collaboration with a company named Skolyoga. LÄS MER

 3. 3. Svensk utbildning och islamiska traditioner : En kvalitativ studie kring konfessionalism samt muslimsk identitet på en religiös friskola i södra Sverige 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maryam Moshayyadi; [2017]
  Nyckelord :Confessionalism; non-denominational; education; religious schools; Muslim identity; social identity; konfessionalism; utbildning; religiös friskola; muslimsk identitet; social identitet;

  Sammanfattning : We live in a society where preconceived notions about religious schools and indoctrination are many but the rules regarding a non-denominational education are strict. It is of great importance to get a better understanding of religious schools and their effect on the pupils that attend them. LÄS MER

 4. 4. Vad spelar det för roll? : Elevers uppfattningar om huruvida religionskunskapsläraren bör vara troende eller icke-troende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Vackmyr; [2017]
  Nyckelord :freedom of religion; teacher; students; perception; believer; non-believer; non-denominational; religionsfrihet; lärare; elever; uppfattning; troende; icke-troende; icke-konfessionell;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine the students’ perceptions regarding the teacher's religious positioning and what the students prefer. Another purpose is to show what the students say the result could be if the teacher gives away his or her religious positioning. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ett konfessionellt rum, det är ju en kyrka” : Kvalitativa intervjuer med fyra präster inom svenska kyrkan och deras syn på den icke-konfessionella skolavslutningen i kyrkorummet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Hanna Bornstedt; [2016]
  Nyckelord :Skolavslutning; Svenska kyrkan; Protestantismen; Skolverket;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fyra präster inom Svenska kyrkan och deras syn på den icke-konfessionella skolavslutningen i kyrkan. Syftet är att undersöka prästernas syn på den icke-konfessionella skolavslutningen samt deras roll vid avslutningen. Även eventuella kristna synsätt i skollagen och skolans styrdokument har undersökts. LÄS MER