Sökning: "non-diegetic music"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden non-diegetic music.

 1. 1. Musikimplementationens påverkan på spelupplevelse : En undersökning kring hur valbar icke-diegetisk musik i ett spel påverkar spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Siljeholm; [2023]
  Nyckelord :Musik; implementation; spelupplevelse; datorspel; immersion;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att observera hur spelupplevelsen påverkas av en musikimplementation med tre valbara kontrasterande kompositioner gentemot en förutbestämd komposition. Undersökningen baserades på tidigare forskning som undersökt musikens inverkan på upplevelse och prestation. LÄS MER

 2. 2. Diegetic Source Music & Non-diegetic Underscore: Dramatic Effects on a Romantic Scene

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jesper Johansson; [2023]
  Nyckelord :Diegetic; Non-diegetic; Audio; Sound design; Music;

  Sammanfattning : The diegetic and non-diegetic functions that exist when dealing with music for film can affect the way that viewers perceive scenes and characters. It is therefore important to be well informed about what effect these two functions can have on the viewers as a sound designer. LÄS MER

 3. 3. Pre-Existing Film Music Re:sourced : Technical Aspects and Narratological Implications of Audible Diegetic Transitions in Joker and Other Films

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Martin Danstål Skiöld; [2023]
  Nyckelord :film music; technical aspects; narratological implications; audible diegetic transitions; transaural displacements; diegetic; non-diegetic; intra-diegetic; meta-diegetic; supra-diegetic; trans-diegetic; sound advance; bridge; lag; story; discourse; instant; gradual; emotive; grounding; narrow; wide; Joker; Baby Driver; Coda; Guardians of the Galaxy; Star Wars;

  Sammanfattning : This thesis concerns itself with a phenomenon found in film music that can be described as audible diegetic transitions. In short, an audible diegetic transition occurs when film music shifts from one implied musical placement to another by changing its pre­sented sound quality. LÄS MER

 4. 4. Follow the Magic Flute - Introducing non-diegetic guidance music in a video game

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :August Lundquist; [2023]
  Nyckelord :Diegesis; Non-diegetic sound; Introduction Methods; Game design; Video game music; Affordance;

  Sammanfattning : The introduction of a game mechanic is an aspect of a game that - when done right - goes almost unnoticed by the player. When it is done incorrectly however, it can become a large point of frustration in the player. The goal of this study is to discover how to introduce a game mechanic that guides the player through the game's musical score. LÄS MER

 5. 5. Ta hand om min pojke! En studie av rytm, musik, narrativ och känslomässigt tilltal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Casper Jarmo; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Kognition; Narrativ; Rytm; Animation; Visuell kommunikation; Musik;

  Sammanfattning : Upplevelsen av audiovisuella produktioner kan skapa fysiska reaktioner hos åskådaren då visuellt och audiellt tempo delvis är kopplat till människans fysiska puls. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur temporala aspekter av icke-diegetisk musik, och narrativ, tillsammans skapar en puls eller rytm, för att slutligen studera på vilket vis detta förhåller sig till den mänskliga fysiska vilopulsen i en animerad scen som porträtterar förlust. LÄS MER