Sökning: "non-diegetic music"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden non-diegetic music.

 1. 1. Ta hand om min pojke! En studie av rytm, musik, narrativ och känslomässigt tilltal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Casper Jarmo; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Kognition; Narrativ; Rytm; Animation; Visuell kommunikation; Musik;

  Sammanfattning : Upplevelsen av audiovisuella produktioner kan skapa fysiska reaktioner hos åskådaren då visuellt och audiellt tempo delvis är kopplat till människans fysiska puls. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur temporala aspekter av icke-diegetisk musik, och narrativ, tillsammans skapar en puls eller rytm, för att slutligen studera på vilket vis detta förhåller sig till den mänskliga fysiska vilopulsen i en animerad scen som porträtterar förlust. LÄS MER

 2. 2. Non-diegetic film music as a narrative agency in Christopher Nolan's Interstellar (2014)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Rasmus Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Interstellar; non-diegetic music; Christopher Nolan; Hans Zimmer; implicit narrative functions; semiotic concepts; leitmotif; denotation; connotation; film and media history; film music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study sets out to investigate the non-diegetic music in Christopher Nolan’s Interstellar (2014) in order to highlight its implicit narrative functions and meanings. The theoretical approach consists of semiotic concepts such as ‘Cognitive denotative’ and ‘Cognitive connotative’ functions by Emilio Audissino, ‘Myth’ and ‘Anchorage’ by Barthes as well as Claudia Gorbman’s ‘Connotative Cueing’. LÄS MER

 3. 3. Virtual Musicality : Soundtrack enters VR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Magnus Heimonen; [2016]
  Nyckelord :virtual; reality; audiovisual; audio; visual; contract; immersion; presence;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) can potentially transport the user to another world. Outside of VR, musical soundtrack is usually placed outside of the scene, referred to as non-diegetic sound. In VR, this could potentially break immersion. Other ways to implement music have to be tested. LÄS MER

 4. 4. Musiken i The Tudors : En audiovisuell analys av förtexterna och avsnittet Death of a Monarchy

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för humaniora och genusvetenskap

  Författare :Per Ed; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is an analysis of the music in the television-series The Tudors (2007 – 2010). The opening credits and how death is portrayed musically in the last episode are analyzed. My question is what functions the music has. The method used is Michel Chion’s masking-method. LÄS MER

 5. 5. Filmljudets funktioner i krigsfilm : En audio-visuell analys av Apocalypse Now och Saving Private Ryan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Marcus Forsberg; [2010]
  Nyckelord :filmljud; chion; krigsfilm; ljuddesign; audio-visuell; masking; ljudläggning; film sound; warfare movies; sound design; audio-visual; masking;

  Sammanfattning : I denna uppsats har filmljudet i krigsfilmerna Apocalypse Now och Saving Private Ryan undersökts. Detta har gjorts för att försöka bidra med ökad förståelse för filmljudets användningsområde och funktioner, främst för filmerna i fråga, men även för krigsfilm rent generellt. LÄS MER