Sökning: "non-fictional novels"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden non-fictional novels.

 1. 1. Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Frida Näslund; [2021]
  Nyckelord :Meta-fictiv awarensess; non-fictional novels; new journalism; source criticism; source critical principles; truth claims; Faktion; källkritik; källkritiska principer; metafiktivt medvetande; sanningsanspråk;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. "I feel like a person who is already dead" : Förlust, läkning och magisk realism i tre japanska romaner

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Julia Winblad; [2019]
  Nyckelord :Magical Realism; Bereavement; Trauma; Healing; Japanese Literature; Folklore; Japanese Magical Realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki; Magisk realism; sorg; trauma; läkning; japansk litteratur; folklore; japansk magisk realism; Banana Yoshimoto; Hiromi Kawakami; Ruth Ozeki;

  Sammanfattning : In this thesis the subject of grief and healing are examined in three novels by the Japanese writers Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki and Banana Yoshimoto. The method for the analysis is based on psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross’ Five Stages of Grief theory, but in the analysis of these novels, it became clear that the grief/healing-stages for the protagonists are not expressed in the exact same manner as the non-fictional patients of Kübler-Ross’ study. LÄS MER

 3. 3. Verklighetens tolkar. Objektivt berättande och verklighetsframställningar i Jan Myrdals Rapport från kinesisk by och Per Olov Enquists Legionärerna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Valdemar Möller; [2017-03-01]
  Nyckelord :Jan Myrdal; Per Olov Enquist; Dokumentärroman; Rapportbok; Faktion; Narratologi; Objektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate and compare the methods that Jan Myrdal and Per Olov Enquist use in Report from a Chinese Village and The Legionnaires in order to reflect reality. To do so I use different theories from the field of narratology such as Gérard Gennettes theory of paratexts and Wayne C. Booths theory of rhetoric in fiction. LÄS MER