Sökning: "non-financial key figures"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden non-financial key figures.

 1. 1. Fortlevnadssignaler före verksamhetens upphörande : En studie av svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Lundström; Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :Going concern; going concern warning; balance sheet for liquidation purposes; non-financial key figures; signaling theory; stakeholder theory; bankruptcy; financial key figures; Fortlevnad; fortlevnadsvarning; kontrollbalansräkning; icke-finansiella nyckeltal; signalteori; intressentteori; konkurs; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Varje år avslutas tusentals företagskonkurser, dessa leder till konsekvenser för både företaget, intressenter och samhället. Behovet av att kunna upptäcka varningssignaler innan konkursen är ett faktum och behovet att åtminstone mildra de negativa konsekvenserna som kommer till följd av att en verksamhet upphör är stort. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan strategi och användandet av nyckeltal vid e-handel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Winta Tesfamariam; Mattias Cicak; [2019]
  Nyckelord :Balanserat Styrkort; Business-to-business; B2B; E-handel; Strategi; Balanced scorecard; E-commerce;

  Sammanfattning : Digitalisering är fenomenet som ständigt växer sig starkare, inte minst i affärsvärlden inom marknadsstrategin business-to-business. Allt fler B2B företag digitaliseras och transaktionshandeln förflyttar sig till nätet, vilket medför nya utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Finansialisering i icke-finansiella företag. - Kan den mätas via årsredovisningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Claeson; Karin Gidö Hedberg; Angel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Financialization; Shareholder Value; Financing; Organizational Structure; Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta fram en modell för att mäta finansialiseringen i icke-finansiella företag via dess årsredovisning. Metod: Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie för att granska tidigare forskning, begrepp, samt begreppens operationalisering till mått inom finansialisering. LÄS MER

 4. 4. Kreditbedömning vid konkurser och varningssignaler : Att förutspå konkurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hasan Kilic; Eloi Munezero; [2017]
  Nyckelord :Bankruptcy; bankruptcy prediction; foresees bankruptcy; signal theory; information asymmetry; financial key figures; non-financial key figures; survival.; Konkurs; konkursprediktion; förutspå konkurs; signalteori; informationsasymmetri; finansiella nyckeltal; icke-finansiella nyckeltal; fortlevnad;

  Sammanfattning : Varje år går tusentals företag i konkurs, vilket innebär förluster för samhället i stort och för de intressenter som på något sätt kan förknippas till företaget. För banken som lånar ut krediter till företag som går i konkurs innebär det kreditförluster om det inte finns säkerheter som täcker lånet. LÄS MER

 5. 5. Nyckeltal inom ideella föreningar – En fallstudie av Friskis&Svettis

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofie Svensson; Kristine Mezaraupa; [2015]
  Nyckelord :Non-profit organizations; management control; performance management; key performance indicators; financial key performance indicators; non-financial key performance indicators; mission.; Ideella föreningar; verksamhetsstyrning; prestationsmätning; nyckeltal; finansiella nyckeltal; icke finansiella nyckeltal; mission.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ideella föreningar har inte som mål att maximera sin vinst, därmed går varje intjänad krona tillbaka till verksamheten och dess medlemmar. Trots det kan de ideella föreningarna inte gå med förlust och de måste generera intäkter för att förbättra verksamheten och för att säkerställa sin framtida ställning. LÄS MER