Sökning: "non-formal learning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden non-formal learning.

 1. 1. Skolbesök i en botanisk trädgård betraktat ur ett likvärdighetsperspektiv. Tillgång, tillgänglighet och elevers meningsskapande

  Master-uppsats,

  Författare :Karen Otto; [2021-04-28]
  Nyckelord :informal science education; non-formal learning; botanical garden; equity; science literacy; cultural capital; scientific capital;

  Sammanfattning : According to results from the latest PISA-test, academic achievements of Swedish students in science are increasingly dependent on the students' social background as well as on theirschool's overall socioeconomic status. This is alarming with regard to the fact that scientific literacy is recognized as important for the ability to make decisions on science-based issues inone's daily life, both at a personal and at a societal level. LÄS MER

 2. 2. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling : Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Avesta Akoi; Francisca Andersson Egana; [2020]
  Nyckelord :Competence; competence development; line managers; competence development activities; workplace learning; Kompetens; kompetensutveckling; linjechefer; kompetensutvecklingsaktiviteter; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka linjechefers upplevelser av kompetensutveckling i sin yrkesroll. Studien utfördes på en stor global organisation i ett av huvudkontoren i centrala Stockholm. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där en tematisk analys tillämpades som analysmetod. LÄS MER

 4. 4. “Should you wish for a better life, engage in lifelong learning” : the experiential learning theory investigating the relation between non-formal education and youth employability in the Republic of Armenia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Astghik Yeranosyan; [2020]
  Nyckelord :non-formal education; youth employability; soft skills; lifelong learning; Armenia; Social Sciences;

  Sammanfattning : The paper examines the relationship between non-formal education activities and youth employability in the Republic of Armenia. A case study has been conducted in order to identify soft skills competitive in the labour market and see to what extent non-formal education increases youth productivity thus helping them get engaged in the job market. LÄS MER

 5. 5. ETIP – A tip to help develop IT systems for rural Kenyan education. : Exploring the potential of ICT for informal, non-formal and formal learning in the slums of Nairobi.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Svensson; [2017]
  Nyckelord :ICT4D;

  Sammanfattning : This thesis explores the existing IT conditions of a Kenyan upper secondary school, with the purpose of identifying obstacles and opportunities that need to be considered in developing an IT solution. There has been previous research on IT learning in developing countries, like Jobe’s Do-It-Yourself Learning in Kenya: Exploring mobile technologies for merging non-formal and informal learning from 2014, or Marwan’s Empowering English through Project-Based Learning with ICT from 2015. LÄS MER