Sökning: "non-ideal victim"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden non-ideal victim.

 1. 1. Att möta dubbel problematik : En kvantitativ studie om våldsutsatta kvinnor med missbruksellerberoendeproblematik utifrån missbrukshandläggaresperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Åsa Djuse; Lovisa Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :social workers; violence; substance abuse; ideal victim; social work.; missbrukshandläggare; våld; missbruks- och beroendeproblematik; idealiska offer; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Most women with substance-abuse problems are also subjected to violence, constituting a serious societal challenge. The social support they receive has been found insufficient and a need to strengthen knowledge/skills within social services has been highlighted. LÄS MER

 2. 2. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

  Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER

 3. 3. Sena nätter och farliga män –Vad säger media? : En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Hanna Andersson; Joanna Rosenblad; [2017]
  Nyckelord :Crime victim; gender theory; masculinity; media; printed media; rape; rape victim; stigma.; Brottsoffer; genusteori; maskulinitet; media; stigma; tryckt press; våldtäkt; våldtäktsoffer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. LÄS MER

 4. 4. Våldtäktsoffers trovärdighet och tillförlitlighet i rätten : En kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Frida Lindberg; Hanna Bjuresäter; [2017]
  Nyckelord :victims; rape; credibility; reliability; district court; offer; våldtäkt; trovärdighet; tillförlitlighet; tingsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera vad det är tingsrätten bedömer och värderar, när det gäller trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsoffers berättelser. Utöver det så var syftet att undersöka om dessa faktorer kan jämföras med föreställningar om ideala och icke-ideala offer. LÄS MER

 5. 5. ”Men självklart är flickorna oerhört mer utsatta” : En vinjettstudie om gymnasielärares uppfattning om och agerande kring pojkar i en hederskontext

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Thomas Karlsson; Jenny Morley; [2017]
  Nyckelord :Honour; honor; high school; obligation to report; preconceptions; victim; boys; Heder; gymnasiet; anmälningsplikt; fördomar; offer; pojkar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how boys, in the context of honour, are perceived by teachers and what kind of efforts are being taken in specific situations. The study is based on seven qualitative interviews with high school teachers, from four different schools in the Stockholm County, using five vignettes. LÄS MER