Sökning: "non-profit organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden non-profit organizations.

 1. 1. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 2. 2. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 3. 3. Fokus Superettan- tufft att göra mål : Prestationsstyrning i ideella organisationer i Superettan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Sjöman; Anton Fredriksson; Julius Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Performance management and measurement; mission and vision; nonprofit organizations; strategic planning and strategy.;

  Sammanfattning : In Sweden the second highest division in football is named Superettan and if a footballclub participates in that division they are considered by the Swedish footballassociation an elite football club. With that comes financial requirements and newrevenue streams which demands more of the club than if it played in lower divisions. LÄS MER

 4. 4. Libraries of Things - Drivers for a sustainable sharing economy? A case study of Circle Centre Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Florence Kunert; [2022]
  Nyckelord :collaborative sharing; social change; prefiguration; sustainability science; non-profit sharing organizations; transformative potential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The gradual destruction of global ecosystems enhanced by the predominant growth paradigm and overconsumption, require social change and alternative practices. A sustainable sharing economy is one alternative pathway to challenge the current socio-economic system. LÄS MER

 5. 5. Ideellt ledarskap : En kvalitativ studie med fokus på ledarbeteenden i ideella idrottsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lukas Svensson; Kenan Karic; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarbeteende; ideella organisationer; idrottsorganisationer;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har blivit en viktig del av det svenska samhället. Formellaledare har många gånger det yttersta ansvaret över hela eller en specifik del aven ideell organisation. LÄS MER