Sökning: "non-profit sport clubs"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden non-profit sport clubs.

 1. 1. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 3. 3. Fokus Superettan- tufft att göra mål : Prestationsstyrning i ideella organisationer i Superettan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Sjöman; Anton Fredriksson; Julius Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Performance management and measurement; mission and vision; nonprofit organizations; strategic planning and strategy.;

  Sammanfattning : In Sweden the second highest division in football is named Superettan and if a footballclub participates in that division they are considered by the Swedish footballassociation an elite football club. With that comes financial requirements and newrevenue streams which demands more of the club than if it played in lower divisions. LÄS MER

 4. 4. Balansen mellan ideell och kommersiell verksamhet : En studie i hur svenska elitidrottsföreningar hanterar kommersiella och ideella aspekter för att nå framgång i sina verksamheter.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nils Strand; Klas Rautila; [2022]
  Nyckelord :Non-profit; commercial; commitment; transparency; balance; Ideell; kommersiell; engagemang; transparens; balans;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska idrottsmodellen lutar sig tungt åt det ideella engagemanget. Särskilt inom barn och ungdomsidrott, där det vanligen är föräldrar och eldsjälar ser till att idrottsföreningen håller sig flytande. LÄS MER

 5. 5. Bryggan från magkänslan till hjärnkontoret : En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar, med hjälp av digital marknadsföring, skulle kunna öka antalet medlemmar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Eriksson; Markus Freberg; [2022]
  Nyckelord :Sports Association; Non-profit organizations; Digital Marketing; Social Media; Word-of-Mouth.; Idrottsförening; ideella föreningar; digital marknadsföring; social media; Word-of-Mouth.;

  Sammanfattning : Idrottsföreningar upplever idag en negativ trend som berör avhoppsproblemtik bland idrottsföreningarnas medlemmar. Tidigare studier behandlar främst denna avhoppsproblemtik ur perspektivet av barn- och ungdomar. LÄS MER