Sökning: "non-refoulement"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet non-refoulement.

 1. 1. Of course, but maybe: the absolute prohibition of refoulement and threats to national security and public safety : Legal and practical effects of undesirable but unreturnable refugees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Aftonfalk; [2022]
  Nyckelord :International law; refugee law; human rights law; non-refoulement; refugee protection; exclusion; torture or ill-treatment; national security and public safety;

  Sammanfattning : States are routinely confronted with conflicting duties of maintaining full respect for human rights, on the one hand, and protecting national security and public safety, on the other. This is not least noticeable when States’ sovereignty and the right to control who enters and leaves their territories clash with the obligation to afford protection to refugees fleeing persecution. LÄS MER

 2. 2. Officialprincipen i asylärenden, Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Fransson; [2022]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; officialprincipen; 8 § FPL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att utreda såväl innebörden som omfattningen av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsansvar i asylärenden/ mål enligt 23 § FL respektive 8 § FPL. För att kunna ge en tillfredsställande bild av utredningsansvaret studeras dessutom, om än mer kortfattat, bevisreglerna i asylärenden/mål. LÄS MER

 3. 3. Diskrepans eller harmoni mellan FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och tillämpningen av 12 kapitel 19§ utlänningslagen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Edin; [2022]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; non-refoulement; utlänningslagen;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svenskt asylrättsförfarande ur ett människorättsperspektiv med fokus på tillämpningen av utlänningslagen 12 kap 19 § utifrån avgöranden där Sverige fällts i HRC .... LÄS MER

 4. 4. Rights accumulation in the refugee camps in the Aegean Sea : A study of the difference between humanitarianism and justification

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :My Ahlkvist; [2022]
  Nyckelord :refugee camp; justification; basic needs; Aegean Sea;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the communication of six different non-governmentalorganizations present in the refugee camps in the Aegean Sea, to understand which problemsthey identify as critical and how the communication may be interpreted in the light of theneeds of the organizations. The second purpose is to review the discrepancy between thehumanitarian perspective and the justification perspective, by applying the theoreticalframework consisting of framing theory and two discourse-theoretical theories on the resultsof the content analysis. LÄS MER

 5. 5. Skyldigheten att bistå personer i sjönöd : - och kriminaliseringen av frivilliga sjöräddningsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Fagerström; [2021]
  Nyckelord :Human rights; law of the sea; migration; international public law; rescue at sea; Mänskliga rättigheter; havsrätt; migration; folkrätt; sjöräddning;

  Sammanfattning : The interest of suppressing migrant smuggling at sea is to be considered as part of state sovereignty and the state’s right to migrant control. This combat against criminal activity at sea is a balance between state security interest and ensuring the safety of migrants on board suspected vessels. LÄS MER