Sökning: "non-technical skills"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden non-technical skills.

 1. 1. Operationsteamets erfarenheter av simulering för att träna icke-tekniska färdigheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Qwinth; Tove Nyström Johansson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Crisis Resource Management; erfarenheter; icke-tekniska färdigheter; kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; simulering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteam verkar i en riskfylld miljö. Operationssjukvården utgörs av komplexa samband mellan högteknologiska processer, vilket gör att operationsteam behöver samverka och prestera under utmanande förhållanden. För den kirurgiska patienten innebär detta ett flertal risker. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 3. 3. Non-technical skills, and how it may influence the prehospital care : A qualitative study in Swedish ambulance care

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Caroline Hagström; [2023]
  Nyckelord :ambulance; non-technical skills; prehospital care;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitala tvillingar av distribuerade energisystem : Applikationer och utmaningar inom akademi och industri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Alexander Sundquist; Pontus Björklid; Vilmer Olin; [2023]
  Nyckelord :Digital twin; distributed energy system; academy and industry; Digital tvilling; distribuerade energisystem; akademi och industri;

  Sammanfattning : Klimatförändring ställer idag krav på högre energieffektivitet vilket lett till utbyggnaden av ett distribuerat energisystem. Samtidigt introduceras framväxande teknologier som digitala tvillingar till det nya energisystemet i hopp om att ytterligare effektivisera systemet. LÄS MER

 5. 5. Operationsteamets erfarenheter av icke-tekniska färdigheter för att undvika vårdskador : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marléne Kimby Eklund; Erika Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Communication; non-technical skills; literature review; surgery; teamwork; medical injuries; Icke-tekniska färdigheter; kommunikation; litteraturstudie; operation; teamarbete; vårdskador.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador drabbar ungefär 3–16% av samtliga sjukhusvårdade patienter, där 10–20 % uppstår till följd av en operation. Operationsteamet besitter flera icke-tekniska färdigheter, men vilka är av mest betydelse för att kunna undvika vårdskador under en operation. LÄS MER