Sökning: "nonlinear pedagogy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nonlinear pedagogy.

  1. 1. Spelvolym i innebandyns smålagsspel : en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Mårten Storm; Mattias Lind; [2019]
    Nyckelord :small-sided games; floorball; pedagogy; small-area games; nonlinear pedagogy; volume of play; shots; shots on goal; smålagsspel; innebandy; pedagogik; icke-linjär pedagogik; spelvolym; avslut; avslut på mål;

    Sammanfattning : Sammanfattning Väldigt lite är känt om hur olika träningsmetoder påverkar teknisk utveckling hos innebandyspelare. Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. LÄS MER