Sökning: "nonprofit organization"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden nonprofit organization.

 1. 1. "man blir också ofta mer dömd som kvinna som spelberoende, än en man" : En kvalitativ studie om hur professioner inom socialt arbete arbetar med spelmissbruk hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Ström; Rebecka Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Gambling addiction; social work; addiction; women; stigmatization; nonprofit organization;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how professional social workers who work with addiction in both nonprofit and municipal organizations, describe and work with women with gambling addiction from their perspective as professionals. This was done to try to contribute with further knowledge regarding women with gambling addiction in social work. LÄS MER

 2. 2. SVENSKA AKTÖRER, RISKER OCH EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM En diskursanalys om svenska aktörers framställning av risker i debatten om EU-ETS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Vargas; [2019-09-13]
  Nyckelord :EU; EU Emission Trading system; EU-ETS; Sweden; climate; risk; framing;

  Sammanfattning : Climate change is one of the greatest threats to earth and mankind today. Due to mankind’slarge emissions of greenhouse gas the temperature has risen in the atmosphere. One significantinternational action to reduce emissions in Europe is the EU Emission Trading System (EUETS). LÄS MER

 3. 3. Soi Dog Foundation’s social marketing- and communication strategies : Which social marketing strategies and multimodal tools SDF has used throughout the decade

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Shannelle Sahlin; [2019]
  Nyckelord :social marketing; communication strategies; multimodal analysis; NGO; NPO;

  Sammanfattning : During the past decade, there has been a growing disgust in Thailand with opposition to eating dogs in Asia and activists have unitedly with organizations encouraged the Thai government to adopt stricter animal rights laws in order to prevent the illegal dog meat trade. One of these organizations is the Thai animal welfare organization Soi Dog Foundation (SDF), that has also contributed with a controlled dog population on the Thai island Phuket and officially made it the first rabies free province in Thailand. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar beslutet att donera pengar? Sambandet mellan värderingar samt personliga tendenser och beslutet av att donera pengar till ett välgörande ändamål

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Madeleine Ahlström; Lucas Kimme; [2019]
  Nyckelord :Nonprofit organization; Segmentation; Values; Marketing communications;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship of values and personal tendencies with the decision to donate money to a particular charity. The relationships between empathy, materialism, individualism, internal and external values and the preferences for four charities are investigated. LÄS MER

 5. 5. "Vi gör det vi kan" : En studie om socialarbetares arbete med våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Sundström; Sofia Persson; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; knowledge; discretion; experience; Våld i nära relationer; kunskap; handlingsutrymme; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en ökad förståelse för socialarbetares åsikter och upplevelser av sitt kunskapsbehov gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor. För att uppnå syftet med studien har vi använt oss av en kvalitativ metod. Sex yrkesverksamma socialarbetare intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. LÄS MER