Sökning: "nordea"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet nordea.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Algorithms for Order Matching in Securities Lending

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Thobias Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :securities finance; securities lending; order matching; algorithms;

  Sammanfattning : Securities Lending is a significant part of the financial industry. One important part of the securities lending business is how to match different lending and borrowing orders to maximize profits as a middle man. However, order matching is not always as straightforward as it may seem. LÄS MER

 3. 3. Champagneflaskan övergick till termosen : En beskrivning av Båstads förändring som resmål under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Hellgren; Emilia Tapper Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Båstad; tourism; crisis; tourist behavior; Covid-19; value attraction; Båstad; turism; kris; turistbeteende; Covid-19; attraktionsvärde;

  Sammanfattning : Båstad är en liten stad lokaliserad på Bjärehalvön. Staden är känd för dess många evenemang och dess årliga tennisturnering, Nordea Open. De olika evenemangen lockar ett stort antal turister varje sommar. I slutet av år 2019 uppstod ett coronavirus som kom att skapa sjukdomen Covid-19. LÄS MER

 4. 4. Hur hållbar är en hållbarhetsfond? : En studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Engström; Love Lilliegren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som har fångat mångas blickar under de senaste åren. Nationer och individer har gått samman för att hantera de problem som vår värld står inför. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers distansledarskap under Coronapandemin : En kvalitativ studie utifrån ett medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ajdana Ahmetova; Hanna Juto; [2021]
  Nyckelord :Mellanchefskap; distansledarskap; distansarbete; transformativt ledarskap; Coronapandemi;

  Sammanfattning : I syfte att kontrollera smittspridningen av det nya Coronaviruset hänvisades medarbetare på många arbetsplatser till distansarbete. Det råder delade meningar om distansarbete på grund av individuella skillnader och preferenser. LÄS MER