Sökning: "nordell"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet nordell.

 1. 1. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER

 2. 2. Ämnesspråk och nationella prov : - en undersökning om ämnesspråklig komplexitet i uppgifter i nationella prov för årskurs 3 och 6 i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sandra Henningson; Emelie Nordell; [2018]
  Nyckelord :ämnesspråk; matematik; komplexitet; nationella prov; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och jämföra ämnesspråket i uppgifter i nationella prov i matematik för årskurs 3 och 6 och därmed bidra med kunskap om ämnesspråklig komplexitet i matematik. För att uppnå detta användes en kvantitativ innehållsanalys för att upptäcka och registrera språkliga aspekter i det naturliga språket som kan bidra med komplexitet i det matematiska ämnesspråket. LÄS MER

 3. 3. Universalspråket : Deleuzes semiotik och åtbördsspråket

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Patrik Nordell; [2018]
  Nyckelord :universal language; movement-image; affection; cognitive linguistics; sensorimotor perception; sign language and semiotics;

  Sammanfattning : In fact, as far as I know, linguists and philosophers of language have never really looked at the universal language. Instead, they frame a “universal language” that is based on the premise of the majoritarian languages. LÄS MER

 4. 4. Method of Loci tillsammans med VR, fördel eller nackdel?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sofia Blomgren; Sabina Nordell; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Method of Loci; Minnesteknik; Retentionskurva;

  Sammanfattning : I den här rapporten redovisar vi för studien vi gjorde på minnestekniken Method of Loci. Method of Loci, ofta förkortat till MoL, är en teknik som bygger på att man visualiserar ett välkänt rum för att sedan tänka sig att man placerar ut de föremål man vill memorera på olika platser i rummet. LÄS MER

 5. 5. Repatriation – Coming home and adjust. A multiple case study regarding the process of repatriation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Nordell; Gustaf Tingström; [2017-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER