Sökning: "nordell"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet nordell.

 1. 1. The Interplay Between Internal Experience and External Support During Startups’ Early Internationalization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Filip Nordell; Bridgette Sliva; [2019-08-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Flodström Nordell; [2019]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar vid språkstörning i förskola och skola : Pedagogers arbete med språkstimulans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Dahlstedt; Hanna Nordell; [2019]
  Nyckelord :Developmental language disorder; adaptions; language-stimulating working method; language development; preschool; school; Språkstörning; anpassningar; språkstimulerande arbetssätt; språkutveckling; förskola; skola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger arbetar med anpassningar som gynnar barn med språkstörning i förskola och skola. Vi ville även göra en jämförande undersökning och se hur anpassningarna skiljer sig åt mellan de båda verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. Från reproduktion till produktion : En intervjustudie om hur lärare beskriver sin undervisning om idégenerering på Estetprogrammet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Nordell; [2018]
  Nyckelord :Idea generation; creativity; Estetprogrammet; creation; teaching; student ideas; Idégenerering; kreativitet; Estetprogrammet; skapande; undervisning; elevers idéer;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Genom kvalitativa forskningsintervjuer har estetlärares sätt att se på undervisning om idégenerering undersökts. LÄS MER

 5. 5. Ämnesspråk och nationella prov : - en undersökning om ämnesspråklig komplexitet i uppgifter i nationella prov för årskurs 3 och 6 i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sandra Henningson; Emelie Nordell; [2018]
  Nyckelord :ämnesspråk; matematik; komplexitet; nationella prov; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och jämföra ämnesspråket i uppgifter i nationella prov i matematik för årskurs 3 och 6 och därmed bidra med kunskap om ämnesspråklig komplexitet i matematik. För att uppnå detta användes en kvantitativ innehållsanalys för att upptäcka och registrera språkliga aspekter i det naturliga språket som kan bidra med komplexitet i det matematiska ämnesspråket. LÄS MER