Sökning: "nordisk politik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nordisk politik.

 1. 1. Ultima Ratio : Svensk säkerhets och utrikespolitisk debatt angående en möjlig Nordisk Försvarsunion samt NATO under åren 1948-1949

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Simon Lund; [2015]
  Nyckelord :NATO; Försvarsunion; Sverige; 1948; 1949; Neutralitet; politik;

  Sammanfattning : The debate in progress in 2015 in Sweden is very much about whether Swedish neutrality shall be retained or replaced by a NATO membership. In 1948-49 there was a similar debate at the highest level in Sweden, whether the country should join in a Nordic alliance with Norway and Denmark, or whether they would join the western Atlantic Alliance. LÄS MER

 2. 2. Saken eller sättet? En studie i vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgångar i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Holmberg; Martin Hansen; [2014]
  Nyckelord :sakfråga; grön politik; vänsterpartier; nordisk politik; nyvänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. LÄS MER

 3. 3. Vill ni ha det som i Danmark? : En komparativ studie om skillnader i arbetsmarknadsinstitutioner, ungdomsarbetslöshet och arbetslöshetens sammansättning i de skandinaviska länderna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Lindblom; [2012]
  Nyckelord :Komparativ forskning; ungdomsarbetslöshet; de skandinaviska länderna; flexicuritymodellen; anställningsskydd; arbetslöshetsersättning;

  Sammanfattning : De skandinaviska länderna uppvisar stora ekonomiska och politiska likheter, inte minst vad gäller relationerna mellan staten och arbetsmarknadens parter samt utformningen av arbets­marknadens instit­utioner. Av detta skäl brukar det ofta talas om en nordisk eller skandinavisk modell inom den komp­arativa arbetsmarknads­forskningen (Kvist, 2009:5). LÄS MER

 4. 4. Establishing Conformity : Globalization Perspectives of Four Nordic Countries

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Andreas Öjehag-Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Globalization; Political Philosophy; Textual Analysis and Nordic Politics; Globalisering; Politisk Filosofi; Textanalys; Nordisk politik;

  Sammanfattning : By first arguing for the fact that globalization is a concept under contest within the social sciences this thesis develops a tool to classify perspectives of globalization. This tool is then applied to textual documents that represents the so called globalization councils (or initiatives) of Sweden, Denmark, Finland and Norway. LÄS MER