Sökning: "nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade orden nordiska språk.

 1. 1. Lättläst: Är det verkligen lättare? : En undersökning av fyra lättlästa texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Holling; [2019]
  Nyckelord :lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka karaktäristiska drag fyra olika lättlästa böcker har. I denna studie undersöks inte hela böckerna, utan kortare textutdrag på ca 1000 ord per utdrag. LÄS MER

 2. 2. Attityder till religiösa personbenämningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2019]
  Nyckelord :språkattityder; språkvetenskap; religionsvetenskap; matched guise-test; religiösa personbenämningar; attityder; kristen; muslim; hindu;

  Sammanfattning : I denna studie kombineras språkvetenskap och religionsvetenskap i syfte att undersöka studenters undermedvetna språkattityder till tre religiösa personbenämningar: muslim(er), hindu(er) och kristen(-na). Deltagarna består av studenter över hela Sverige och majoriteten har könsidentitet kvinna samt är i åldern 15-25 år. LÄS MER

 3. 3. Talspråksnära elevtexter i mediesamhället : En kvantitativ studie av förändring av talspråkliga drag i elevtexter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2019]
  Nyckelord :svenska; talspråklighet; elevtext; nationella prov; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilket språk väljer du? : En intervjustudie om attityder till flerspråkighet och språklig repertoar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Agnes Oweling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka attityder till flerspråkighet i allmänhet och till den egna språkliga repertoaren hos elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet. Syftet var också att undersöka elevernas uppfattningar om andras attityder till flerspråkighet. LÄS MER

 5. 5. Det är bara en myt : En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Isabella Wahlund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Modality; polarity; reliability; objectivity; subjectivity; modal adverbials; modal verbs; authority legitimation; Modalitet; polaritet; trovärdighet; objektivitet; subjektivitet; modala satsadverbial; modala verb; auktoritetslegitimering;

  Sammanfattning : Om något är sant eller inte är upp till forskningen och vetenskapen att undersöka. Trots det kan mycket information upplevas som sanning även om det bara är en åsikt, egen erfarenhet eller myt. Den här studien undersöker hur privatpersoner online skapar sanningar utifrån en osanning. LÄS MER