Sökning: "nordiskt klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden nordiskt klimat.

 1. 1. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 2. 2. Hydronic Pavement Systems for Sustainable Winter Road Maintenance in Sweden : A Study of Hamnbacken in Visby

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chirin Barikan; [2019]
  Nyckelord :Winter road maintenance; sustainable infrastructure; geoenergy; renewable energy; Nordic climate; BTES; surface water source heat; Halkbekämpning; hållbar infrastruktur; geoenergi; förnybar energi; nordiskt klimat; borrhål; sjövärme;

  Sammanfattning : In countries with harsh winter climates extensive winter road maintenance is necessary to achieve traffic accessibility and road safety. These measures have high economic and environmental costs as snow free roads and winter road maintenance in Sweden today is achieved by a combination of mechanical snow clearance and the spreading of salt to prevent ice formation. LÄS MER

 3. 3. Moisture risks with CLT-panels subjected to outdoor climate during construction : focus on mould and wetting processes

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Öberg; Erik Wiege; [2018]
  Nyckelord :moisture; CLT; massive wood; mould; WUFI; drying; construction; weather protection. best practice; fukt; KL-trä; massivt trä; mögel; WUFI; torkning; konstruktion; väderskydd; best practice;

  Sammanfattning : When going through relevant research, moisture safety guidelines and talking to builders, moisture experts and architects it is clear - and not surprising - that water and wood make no easy combination. The experiences from building with cross laminated timber (CLT) differ from building sites and there are good and bad examples building without weather protection. LÄS MER

 4. 4. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lina Wu; [2018]
  Nyckelord :carbon sequestration; soil aggregate stability; readily dispersible clay; waterstable aggregates; SOC stocks; ICBM; odlingsperspektiv;

  Sammanfattning : C sequestration in soils is a potential way to mitigate climate change and increase the fertility of arable soils. Ley has long been known to deliver more C to its root systems compared to annual crops. Therefore, it has been suggested as a potential C sequestration strategy. LÄS MER

 5. 5. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Sammanfattning : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. LÄS MER