Sökning: "nordiskt klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden nordiskt klimat.

 1. 1. Integrering av BIM och LCA vid projektering av byggnader​

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Tingvall; [2020]
  Nyckelord :BIM; LCA; Livscykelanalys;

  Sammanfattning : År 2017 bidrog bygg- och fastighetssektorn i Sverige med cirka 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter världen över varav 12,2 miljoner ton släpptes ut inom Sveriges gränser. Detta motsvarar cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. Utmaningen med skilda byggprinciper : En jämförelsestudie av byggregler och standarder i Sverige, Norge och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Fjellström Sandberg; Kim Kohlström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Construction in the world looks different due to countries differences in the rules how a building should be constructed which affects the design of the construction. It is no wonder that the countries have different building rules when each country is characterized by different climates, traditions and cultures that in turn shape the country's laws and requirements. LÄS MER

 4. 4. Från ett nordiskt till ett globalt perspektiv : En undersökning om hur klimatzoner framställs i kursplaner och läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Svensson; [2020]
  Nyckelord :Geografi; Klimatzoner; Kursplan; Lärobok; Progression;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur progressionen av kunskap om klimatzoner framgår i kursplaner och läroböcker från årskurs 4 till gymnasiet. Detta undersöks då läroböcker anses vara en central del i undervisningen för både elever och lärare. LÄS MER

 5. 5. Ett ventilationssystems miljöpåverkan : En livscykelanalys av ett FTX-system i ett svenskt småhus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Kim Jerléus; [2020]
  Nyckelord :FTX; LCA; Miljöpåverkan; ReCiPe; SimaPro; Ventilation; Ventilationsaggregat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver miljöpåverkan från ett ventilationssystem, utifrån ett småhus i ett nordiskt klimat, ur ett livscykelperspektiv. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning orsakar en stor andel av en fastighets totala miljöpåverkan och är därför viktigt som fokusområde för reducering av byggsektorns miljöpåverkan. LÄS MER