Sökning: "nordkorea"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet nordkorea.

 1. 1. Sport för fred på koreahalvön?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Östlin; Miranda Beijer; [2019]
  Nyckelord :Low-politics; diplomati; Nordkorea; Sydkorea; nationalism; sport; Environmental Peacebuilding theory.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. LÄS MER

 2. 2. Vilken utrikespolitik för Donald Trump? : En ideologianalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Paez; [2019]
  Nyckelord :International relations; Foreign policy; Trump; Internationella relationer; Trump; utrikespolitik;

  Sammanfattning : Since Donald Trump took office there has been split opinions about which foreign policy is led by the President. From his candidacy to his first 2 years in office he has made remarks that can be categorized as falling within the theory of realism, liberalism and populism. LÄS MER

 3. 3. Mot Strömmen i Svensk Press : Proletärens skildring av Nordkorea 1970-2015

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ali Al-Soufi; [2018]
  Nyckelord :Nordkorea; Proletären; Kommunism; Ideologi; Diskursanalys; Press; Presstudie; Tidning; KPML r ; Kommunistiska Partiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Han är som en ung man som precis fått körkort" : En studie om hur konflikten mellan Nordkorea och USA gestaltas i Aftonbladet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Merell Viktor; Karlsson Max; [2018]
  Nyckelord :Framing analysis; North Korea; USA; Journalism; Conflict; Aftonbladet; Kim Jong-Un; Donald Trump; Postcolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor study was to examine how the conflict between USA and North Korea is framed by the swedish newspaper Aftonbladet and if there was a change in their use of frames after Donald Trump got inaugurated as president of The United States.   By using framing analysis we identified three different frames, “The dictatorship as a threat against world peace”, “The careless leader” and “The incompetent leader”. LÄS MER

 5. 5. The Feminized People and the Patriarchal State: Studying the Portrayal of Gender in North Korean Films

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Edström; [2018]
  Nyckelord :North Korea; gender; women; film; feminist film theory; frame analysis; development; Asia; portrayal; Confucianism; Socialism; propaganda; Nordkorea; kön; genus; kvinnor; film; feministisk filmteori; frame-analys; utveckling; Asien; porträttering; Konfucianism; Socialism; propaganda;

  Sammanfattning : .... LÄS MER