Sökning: "norge kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden norge kommunikation.

 1. 1. Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anton Pålstam; [2019]
  Nyckelord :Digitization; building; permit; process; software; BIM; municipality; Digitalisering; bygglov; byggprocess; mjukvara; programvara; BIM; kommun;

  Sammanfattning : Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse i Sverige och Norge : En jämförande litteraturstudie av Sveriges och Norges läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; Simon Odh; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelse Norge; läsförståelse Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Clapping hands : En analys av emojis i politisk kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Junefjäll; Linnéa Nurro; [2017]
  Nyckelord :emoji; Socialdemokraterna; Venstre; Høyre; framing theory; polysemic object; position value; emoji; Socialdemokraterna; Venstre; Høyre; gestaltningsteori; polysemiska objekt; positionsvärde;

  Sammanfattning : Emojis är ett digitalt uttryckssätt baserade på smileys och emoticons som introducerades i smarta telefoner under 2011 och har sedan dess blivit en integrerad del av många människors vardagliga kommunikation. De används också i politisk kommunikation på sociala medier på samma sätt som en del i ett modernt uttryckssätt. LÄS MER

 4. 4. Allmänheten i krisövning : En intervjustudie om myndigheters syn på krisövning på medborgarnivå

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Nordsäter; [2017]
  Nyckelord :Crisis management; crisis training; public; locals; resilience; disaster risk reduction; empowerment; cross boarder; Krishantering; krisövning; allmänhet; lokalbefolkning; resiliens; katastrofreducering; empowerment; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Allmänheten har ett uttalat ansvar vid krishantering, men är sällan medverkande i myndigheters arbete med krisberedskap och krisövning. Allmänheten är oftast den som är på plats där en kris händer och det kan finnas värden i att låta den bli mer inkluderad i arbetet att förbättra samhällets resiliens och minska dess sårbarhet vid en kris. LÄS MER

 5. 5. Black metal-rörelsen och den "hemmagjorda" satanismen : En litteratur- och intervjustudie om den tidiga black metal-rörelsen i Norge och Strömstad och dess satanistiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :ida dahlby; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER