Sökning: "norge kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden norge kommunikation.

 1. 1. Multimodalt lärande -en kunskapsöversikt om betydelsen av bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2020]
  Nyckelord :Bild; Lärandeprocesser; Multimodalitet; Utveckling; Språkutveckling; Undervisning; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : I föreliggande kunskapsöversikt behandlas betydelsen av multimodalt lärande, bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling. Materialet är grundat på 10 artiklar skrivna av forskare i bland annat Norge, Sverige, Taiwan, Korea, Kina, Tyskland och USA. Artiklarna är peer-reviewed och publicerade online. LÄS MER

 2. 2. Arktiskt självstyre eller arktiskt självintresse? : Begränsad frigörelse för den arktiska ursprungsbefolkningen inom nationalstater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Wilson; Clara Andersson; [2019]
  Nyckelord :the Arctic; indigenous people; self-determination; self-rule; institutional processes; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; international relations; Arktis; ursprungsbefolkning; självstyre; självbestämmande; institutionella processer; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; internationella relationer;

  Sammanfattning : Den här flerfallstudien har som syfte att undersöka hur den arktiska ursprungsbefolkningen ges regionalt inflytande i intressefrågor som direkt eller indirekt påverkar deras traditionella livsuppehälle i de arktiska områden som tillhör Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Norge. Studien tillämpar metoden Ethnographic Content Analysis och utgår från teorierna liberalism och realism inom internationella relationer för att analysera ländernas arktiska policys och institutionella processer som berör deras arktiska ursprungsbefolkning. LÄS MER

 3. 3. Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anton Pålstam; [2019]
  Nyckelord :Digitization; building; permit; process; software; BIM; municipality; Digitalisering; bygglov; byggprocess; mjukvara; programvara; BIM; kommun;

  Sammanfattning : Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse i Sverige och Norge : En jämförande litteraturstudie av Sveriges och Norges läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; Simon Odh; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelse Norge; läsförståelse Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Clapping hands : En analys av emojis i politisk kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Junefjäll; Linnéa Nurro; [2017]
  Nyckelord :emoji; Socialdemokraterna; Venstre; Høyre; framing theory; polysemic object; position value; emoji; Socialdemokraterna; Venstre; Høyre; gestaltningsteori; polysemiska objekt; positionsvärde;

  Sammanfattning : Emojis är ett digitalt uttryckssätt baserade på smileys och emoticons som introducerades i smarta telefoner under 2011 och har sedan dess blivit en integrerad del av många människors vardagliga kommunikation. De används också i politisk kommunikation på sociala medier på samma sätt som en del i ett modernt uttryckssätt. LÄS MER