Sökning: "norge rättssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden norge rättssystem.

 1. 1. Loot boxes - ett nöje för barn eller ett maskerat lotteri?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Socialrätt; loot boxes; marknadsföringslagen; spellagen; marknadsföring mot barn; datorspel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the new swedish gambling law (2018:1138) and its application on loot boxes within videogames. The purpose of the essay is to examine to what degree the swedish laws gives an effective consumer protection. LÄS MER

 2. 2. Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring - En undersökning av småföretagares rätt till försäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Nordberg; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; kontraheringsplikt; småföretagare; Ds 2005:42; företagsförsäkring; insurance law; duty to contract; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A duty to contract involves an obligation to enter into an agreement, and there-fore constitutes an exception from the principle of contractual freedom. A duty to contract exists in the Insurance Contracts Act and stipulates an obligation for insurance companies to enter into an agreement with an individual who wants to acquire a consumer- or personal insurance, unless there are special reasons precedent to refuse such insurance. LÄS MER

 3. 3. Privatkopieringsersättning : Ett analogt rättssystem tillämpat i en digital värld

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Fredrik Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :upphovsrätt; privatkopiering; rimlig kompensation; privatkopieringsersättning; immaterialrätt; infosocdirektivet; särskilt ägnad;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d. LÄS MER

 4. 4. Den psykiskt sjukes ansvar - Om tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Tillräknelighet; Breivik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal responsibility. They therefore go unpunished. LÄS MER

 5. 5. Landstillhörighetens inverkan på skuldsättningsgraden : En jämförande studie över företagsekonomiska faktorer och dess effekt på skuldsättningsgraden i nordiska länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Olsson; Amanda Bolander; [2015]
  Nyckelord :capital structure; debt ratio; firm specific factors; comparison; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur; företagsspecifika faktorer; jämförelse; norden;

  Sammanfattning : Varje företag behöver ta ställning till val av kapitalstruktur där olika finansieringsmöjligheter finns att tillgå. Det förekommer flertalet faktorer som kan påverka företagets skuldsättningsgrad vilket kan skilja sig åt mellan olika länder. LÄS MER