Sökning: "norm criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden norm criticism.

 1. 1. Digital källkritik och informationssökning i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ida Kristensson; Shahed Walid Karim; [2023]
  Nyckelord :digital sources; digitization; history education; information searches; source criticism;

  Sammanfattning : In the past few years society has become more digitized. As a result of this the schools are using more digital tools in education and searching information online has become the norm. LÄS MER

 2. 2. "Men han är väl snäll? Han är ju snäll tycker jag..." : En kvalitativ studie om framställandet av funktionsvariationen autism i en barnbok samt nio elevers uppfattningar kring bokens huvudkaraktär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Hernhag; [2022]
  Nyckelord :Functional variation; children s literature; autism; student perceptions; textual analysis; norm criticism; Funktionsvariation; barnlitteratur; autism; elevuppfattningar; textanalys; normkritik;

  Sammanfattning : Children’s literature that includes characters with functional variations is viewed as a tool to increase understanding in classrooms. However, this assumes that the characters are portrayed in a good light and present a positive image to pupils. LÄS MER

 3. 3. Sex- och samlevnadsundervisning i årskurs 4-6 : Utmaningar och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Åsa Forsö; [2022]
  Nyckelord :sexual education; grades 4-6; biology; pornography; norm criticism; sex och samlevnad; undervisning; årskurs 4-6; biologi; Lgr -11; pornografi; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur lärares sex- och samlevnadsundervisning, dess utmaningar och strategier i undervisningen ser ut, i årskurs 4-6. Fyra lärare och en skolsköterska intervjuades. Tidigare forskning tyder på att en utebliven sex- och samlevnadsundervisning kan leda till en negativ utveckling av elevernas syn på sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. ”Och jag startade Moxie” : – En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av normbundna och normbrytande karaktärer i Jennifer Mathieus Moxie, med utgångspunkt i genus- och feministisk teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nellie Kullbor; [2022]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; ungdomsrevolution;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gestaltningen av normbundna och normbrytande karaktärer i Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), och vidare hur hon använder de normbrytande beteendena för att porträttera en revolution mot skolledningen. Framtida syfte för den här uppsatsen är att kunna använda den, eller utgå från den i litteraturundervisning. LÄS MER

 5. 5. “Och då står det mellan grön och blå. Den talande kuken eller de fina vackra händerna?” : En multimodal kritisk diskursanalys av tv-programmet Naked Attraction Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sara Hovstadius; Christine Griffin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Naked Attraction Sverige; MCDA; normer; kroppslig mångfald; kroppspositivitet; kroppsbedömning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how a diversity of bodies are represented in Naked Attraction Sweden. Our interest in how the TV-show represents bodily diversity is based on the fact that the program is new to the realm of reality and dating television, as well as contributes to a new genre. LÄS MER