Sökning: "normal distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden normal distribution.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Estimating fission fragmentangular momentum using TALYS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Dany Gabro; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Division of Applied nuclear physics at Uppsala university, isregularly performing high-precision measurements on isomeric fissionyield ratios (IYR). Its aim is to explore the physics behind nuclearfission, in particular how angular momentum is generated. LÄS MER

 3. 3. Mäns kompensatoriska beteende i hushållsarbetet : En kvalitativ studie gjord på män med familj som i sitt arbete veckopendlar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amrik Swedin; Atle Swedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is a qualitative study conducted via telephone interviews where the material has been transcribed and processed with qualitative text analysis and presented under themes and analyzed based on Butler's (2005) theory of the heterosexual matrix, Connell & Pearse (2017), social embodiment and gender domain and Gorman-Murray (2008) masculinity and previous research. The topic of gender with the home as the focus is a current topic and in this study we interviewed eight men between 28-40 years who work in a craft profession far from home, i. LÄS MER

 4. 4. KARTLÄGGNING AV REMISSER FRÅN PRIMÄRVÅRDEN AVSEENDE LÅNGTIDS-EKG UNDERSÖKNINGAR OCH DESS UTFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ishraq Al-Baidhawi; [2020]
  Nyckelord :Arytmier; långtids-EKG undersökning; palpitationer; primärvården; remisser; symptom;

  Sammanfattning : En av de vanligaste hjärtsjukdomarna är arytmier. En normal hjärtrytm uppstår i sinusknutan i hjärtats retledningssystem. Störningar i impulsbildning och/eller impulstransmission framkallar arytmier. Takyarytmier, bradyarytmier, supraventrikulära arytmier och ventrikulära arytmier är olika varianter av arytmi. LÄS MER

 5. 5. Testing Structure of Covariance Matrix under High-dimensional Regime

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Jiawei Wu; [2020]
  Nyckelord :Covariance matrix; Structure test; High-dimension data; Outliers; Significance level; Power of test; Goodness of fit test;

  Sammanfattning : Statisticians are interested in testing the structure of covariance matrices, especially under the high-dimensional scenario in which the dimensionality of data matrices exceeds the sample size. Many test statistics have been introduced to test whether the covariance matrix is equal to identity structure (), sphericity structure () or diagonal structure (). LÄS MER