Sökning: "normalisering arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden normalisering arbete.

 1. 1. "Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :David Nilsson; Johanna Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :staircase model; homelessness; social work; organization; Foucault; boendetrappan; hemlöshet; socialt arbete; organisationskultur; disciplinering; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. LÄS MER

 2. 2. "Du ska dö i veckan" : En studie om socialarbetares utsatthet för hot och fysiskt våld inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maria Berggren; Isabell Cunningham; [2019]
  Nyckelord :Workplace threat and physical violence; social worker; social services; propensity; normalization; Arbetsrelaterat hot och fysiskt våld; socialarbetare; socialtjänst; anmälningsbenägenhet; normalisering;

  Sammanfattning : Work-related violence is a growing problem. The aim of this study was to investigate the extent to which social workers are exposed to threats and physical violence in Sweden, and comparing exposure units. LÄS MER

 3. 3. Klusteranalys av cykelflödesdata för identifiering av viktiga faktorer och avvikande datapunkter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mohamed Hojeij; Alex Tram; [2019]
  Nyckelord :Klusteranalys; K-Means; Cykeldata; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att förbättra kunskapen om vilka faktorer som påverkar cykelflödet en viss dag i Malmö. Vi har huvudsakligen undersökt frågor om, hur många grupperande kluster är optimalt för att kunna identifiera avvikande dagar och vilka är dess faktorer i en tidsserie cykelvolymdata? Vår arbetsmetod var att använda ett matchande tillvägagångssätt baserat på ett experiment tillsammans med en utvärderingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Våldshandlingar på arbetsplatsen : I did not sign up for this!

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Indola; Sandra Peterson Kettler; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld utgör idag ett problem inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskor löper en stor risk att exponeras på grund av det patientnära arbete som professionen innebär. Den normalisering som utvecklas kring våldshandlingar ses medföra en komplexitet i yrkesutövandet. LÄS MER

 5. 5. ”JAG HAR RUTAT IN HELA MITT LIV EFTER HUR HAN MÅR…” - En kvalitativ studie om hur kvinnans liv påverkas av mannens våld i en nära relation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Erlandsson; Filippa Ristorp; [2018-12-14]
  Nyckelord :våld i nära relationer; makt; normalisering; socialt nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kvinnan påverkades av att leva i en relation där hon utsattes för våld av sin manliga partner. Genom att läsa självbiografier ta del av och utifrån teorier och tidigare forskning identifiera hur kvinnan själv definierade sin situation. LÄS MER