Sökning: "normalisering socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden normalisering socialt arbete.

 1. 1. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 2. 2. "Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Stålbrand; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Våld; Kvinnor; Normalisering; Uppbrott; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Smärtan som påverkar alla aspekter av fem unga kvinnors liv : en kvalitativ intervjustudie om hälsa och erfarenheter hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Hansson; [2020]
  Nyckelord :endometrios; beteende; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios hälsa och beteende påverkas av diagnosen samt vilka deras erfarenheter är från sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Ålder är bara en siffra : Undersökning av diskurser om gruppen äldre vid överklagade biståndsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Maja Augustsson; Linnéa Wängemar; [2020]
  Nyckelord :Äldre; bistånd; överklagan; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. I studien definierades gruppen äldre som individer 65 år eller äldre. LÄS MER

 5. 5. Endometrios i det vardagliga livet. En litteraturstudie om kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Pettersson; Lydia Hultqvist; [2020]
  Nyckelord :Daily life; Endometriosis; Everyday life; Experience; Impact; Perception; Women’s health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk, inflammatorisk och gynekologisk sjukdom där omkring var tionde kvinna i fertil ålder drabbas. Bristande kunskap inom hälso- och sjukvården resulterar i fördröjd diagnos och behandling. Vanliga symtom vid endometrios är smärta, fatigue och blödningar. LÄS MER